Захист прав вкладників

Однією із головних функцій Фонду є захист прав та охоронюваних законом інтересів вкладників. Це визначено Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон).

Порядок здійснення Фондом заходів щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, зокрема, права та обов'язки вкладників, банків - учасників Фонду, у тому числі банків-агентів, у частині функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб визначений  Інструкцією про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, яка затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 825 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 10 жовтня 2019 року №2605) (далі - Інструкція). 

Інструкцією затверджена Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Довідка), яка є обов’язковим документом для ознайомлення вкладником перед укладанням договору. Також банк зобов’язаний ознайомлювати вкладника з Довідкою після укладення договору не рідше ніж один раз на рік у спосіб, що визначать сторони у договорі. Довідка містить загальну інформацію про систему гарантування, максимальний розмір відшкодування, строки початку виплат, обмеження гарантій.

У кожному відділенні банку розміщується: копія Свідоцтва учасника Фонду; реквізити Фонду (місцезнаходження, контактні номери телефону, адреса офіційної сторінки в мережі Інтернет); зразок Довідки та актуальна інформація про граничний розмір відшкодування коштів за вкладами.

Фонд гарантує вклади фізичних осіб в банках України, що є учасниками Фонду, з переліком яких можна ознайомитись тут.

Під вкладом розуміють кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту), включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

Максимальна сума відшкодування коштів за вкладами в одному банку становить 200 тисяч гривень – це граничний розмір для одного вкладника і такі умови гарантування поширюються на розміщення кількох вкладів у різних валютах. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні.

Варто зауважити, що є перелік умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти. Ознайомитись з такими умовами можна тут.
У Фонді з метою належного контролю дотримання банками прав вкладників функціонує окремий підрозділ – Відділ захисту прав вкладників, адреса електронної пошти: cn-vzpv@fg.gov.ua. Кожен вкладник може звернутися до відділу, якщо банк не виконує обов’язки, покладені на нього Інструкцією.