Брокерські послуги з продажу цінних паперів

Брокерські послуги з продажу цінних паперів

(зі змінами на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду від 15.04.2021 №363)

Найменування юридичної особи/ прізвище, ім’я та по батькові  фізичної особи, у тому числі фізичної особи – підприємця Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб – підприємців) (за наявності) Місцезнаходження/ місце проживання Дата та № рішення виконавчої дирекції Фонду щодо включення до Переліку
1 Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» 24513000 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21

03.10.2019 № 2543

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНКОРД КЕПІТАЛ»  39018979 01001, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2

03.10.2019 № 2543