ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з обмеженим доступом щодо визначення СОД для проведення незалежної оцінки ринкової вартості частини активів АТ «Дельта Банк», який відбудеться 09.07.2020 року.

7 июля 2020

745205

 

07.07.2020

 

Конкурсна документація

                                                                                                      

1. Замовник:

1.1. Найменування: Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 34047020

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, бульв. Дружби Народів, 38

1.4. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Біла Н.А. – Заступник начальника Управління фінансового контролю та аналізу інвестиційних проектів Департаменту економіки та фінансіввн.72-130, моб. (096) 133-45-34;

2. Інформація про предмет процедури закупівлі послуг по проведенню незалежної оцінки ринкової вартості частини активів АТ «Дельта Банк».

2.1.Найменування предмету конкурсу:проведення незалежної оцінки ринкової вартостічастини активів АТ «Дельта Банк».

2.2.Опис предмета чи його частин, в  тому числі їх необхідні технічні, якісні та інші показники, визначено у Додатку 1 до конкурсної документації;

Метою проведення незалежної оцінки ринкової вартостічастини активівАТ «Дельта Банк», з метою включення до ліквідаційної маси та подальшого продажу, станом на  01.06.2020 року а саме:

- дебіторська заборгованість ТОВ «Укрпромбанк» в сумі 37 971 688,74  грн.

- дебіторська заборгованість ТОВ «Укрпромбанк» в сумі 9 784 600,63 грн.

Вид вартості – ринкова вартість.

Оцінка майна повинна бути здійсненна у відповідності до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», інших нормативно-правових актів з оцінки.

Результатом оцінки є:

- Звіт з незалежної оцінки, по об’єктахнаведених  Додатку 1,в 3-х екземплярах,на паперовому носії, та файли в електронному вигляді (з розрахунком) по кожному об’єктуокремо;

3.Основні умови договору:

3.1. Виконавець зобов’язується надати АТ «Дельта Банк» (далі – Банк) послуги з проведення незалежної оцінки ринкової вартості частини активів АТ «Дельта Банк» (далі – Послуги), а  Банк зобов’язується прийняти та оплатити вартість Послуг.

3.2.  Ціна Послуг є фіксованою та визначена в Специфікації.

3.3. Умови 100% оплата по факту після підписання акту приймання-передачі послуг.

3.4.Строк надання послуг:  1-н робочий день з дня підписання Договору.

3.5. Результатом надання послуг є Звіти по кожній Таблиці Додатку 1;

3.6. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками та скріпленими печатками сторін та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

4. Подання пропозицій.

4.1. Місце подання: м. Київ, бульв. Дружби Народів, 38, каб. 405 (особисто в рукиБілій Наталії Анатоліївні).   

4.2. Спосіб подання: особисто в руки або поштоюз позначкою «особисто в руки».

4.3. Кінцевий термін подання: до 11-00, «09» липня 2020 року.

4.4.Пропозиції, отримані Банком, після закінчення кінцевого терміну, не розкриваються і повертаються засобами поштового зв’язку учасникам, які їх подали.

 

5. Розкриття пропозицій.

5.1. Місце: м. Київ, бульв. Дружби Народів, 38, каб. 405

5.2. Дата:  «09» липня 2020 року.

5.3. Час: 12-00

6. Додаткова інформація:

6.1.Пропозиція учасника процедури визначення СОД подається у письмовій формі, українською мовою, на фірмовому бланку учасника за підписом уповноваженої посадової особи, у запечатаному конверті.

На конверті повинно бути обов’язково зазначено:

  • маркування: «ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ»;
  • маркування: «Не відкривати до 12-00 «09» червня 2020 року».

-   особисто в руки Білій Наталії Анатоліївні;

-    повне найменування і місцезнаходження замовника;

-    назва предмета процедури закупівлі послуг по проведенню незалежної оцінки ринкової вартості частини активів;

-    повне найменування учасника процедури закупівлі  послуг по проведенню незалежної оцінки ринкової вартості активів, його адреса, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

 

6.2. Пропозиція учасника повинна містити:

- довідку про те, що СОД зобов’язується надати послуги (здійснити оцінку) у відповідності  до технічного завдання Додатку 2 до цієї конкурсної пропозиції;

- цінову пропозицію за формою, наведеною у Додатку 3 до цієї конкурсної пропозиції;

- копію діючого сертифікату СОД (ЮО) на дату подання конкурсної пропозиції.

- довідку в довільній формі, підписану керівником СОД,  про те, що СОД не має конфлікту інтересів з АТ «Дельта Банк», а саме відсутні наступні підстави:

  • Наявність невиконаних зобов’язань перед таким Банком та/або таким Банком перед СОД;
  • Наявність інших інтересів, які можуть зашкодити неупередженому виконанню СОД своїх функцій щодо цього банку.

 

6.3.Пропозиція учасника повинна відповідати усім вимогам, зазначеним у конкурсній документації. Пропозиція учасника, що не відповідає вимогам, зазначеним в цій конкурсній пропозиції, може бути відхилена та не допущена до оцінки пропозицій.

6.4.Оцінка пропозицій учасників буде здійснюватися за єдиним критерієм – найменша ціна, якщо при проведенні оцінки за єдиним критерієм «найменша ціна» учасниками надано однакову ціну, яка є найменшою ціною, переможцем визначається учасник, пропозиція якого надійшла першою (за датою та часом).

 

 

 

 

Уповноважена особа Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк»                                                                     Матвієнко А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1до Конкурсної документації

Детальний опис предметів оцінки

Предметом закупівлі є послугисуб’єкта оціночної діяльності з незалежної оцінки ринкової вартості частини активів АТ «Дельта Банк», станом на 01.06.2020, а саме:

- дебіторська заборгованість ТОВ «Укрпромбанк» в сумі 37 971 688,74  грн.

- дебіторська заборгованість ТОВ «Укрпромбанк» в сумі 9 784 600,63 грн.

 

        

 Додаток 2до Конкурсної  документації

Технічне завдання

при проведенні незалежної оцінки майна

 

Технічне завдання:  

1. Огляд активу та фотофіксація об’єктів;

2. У випадку надання будь-яких калькуляцій щодо необхідного відновлювального ремонту – перевіряти коректність, обсяг та реальну необхідність вказаних ремонтних робіт та обставини надання документа суб’єктом господарювання, що видав калькуляцію, з описом результатів у звіті.

  1. Базовим методологічним підходом для визначення ринкової вартості є порівняльний підхід. Для комерційної нерухомості обов’язкове застосування двох методологічних підходів, в т.ч. дохідного.

Загальні вимоги:

  1. В звіті зазначати вартість об‘єкту оцінки в гривнях без податку на додану вартість. 
  2. Надання судження щодо ліквідності майна, прогнозних термінів нормальної та прискореної реалізації (за окремим запитом).

 

 

Додаток 3до Конкурсної  документації

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ*

 

             Ми, ________________________, надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на проведення незалежної оцінки майна АТ «Дельта Банк».

На виконання зазначеного вище, ми маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги, зазначені в конкурсній документації за наступними цінами:

 

Щодо об’єкту послуг, що закупаються:

 Оцінка станом на 01.06.2020 року.

- дебіторська заборгованість ТОВ «Укрпромбанк» в сумі 37 971 688,74  грн.

- дебіторська заборгованість ТОВ «Укрпромбанк» в сумі 9 784 600,63 грн.

 

 

Строк виконання послуг з оцінки: 1-н робочий день з дня підписання Договору.

Умови розрахунків: оплата по факту надання послуг.

* До ціни пропозиції включено всі необхідні податки, збори та обов’язкові платежі.

1. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором. Ми згодні з основними умовами договору, зазначеними у конкурсній документації.

2.   Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 3 дні з дня визначення переможця конкурсу з обмеженим доступом.

   5. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну і безумовну згоду з усіма умовами проведення конкурсу, визначеними в конкурсній документації.

________________________________________                               _________________

        (посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника)                                      (підпис)         М.П.