ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк» (організатор — Єдиний Кабінет дата торгів — 31.01.2020)

3 февраля 2020

742792

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати відкритих торгів (аукціону)

 

1. Банк: АТ «Дельта Банк»

2. Дата проведення відкритих торгів (аукціону): 31.01.2020р.

3. Організатор відкритих торгів (аукціону): Єдиний Кабінет

 

 

Номер лоту

Назва лоту

Початкова ціна реалізації на даних відкритих торгах (аукціоні), грн.

Мінімальнаціна реалізації на даних відкритих торгах (аукціоні), грн.

Ціна продажу, грн./

відкриті торги (аукціон) скасовані або визнані такими, що не відбулися,

(із зазначенням причини)

GL19N214128

Пул активів, що складається з прав вимоги за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, частина з яких знаходиться в заставі Національного банку України, майнових прав за кредитними договорами, права вимоги за якими перебували у заставі НБУ, та дебіторської заборгованості, а саме: №21-2007 від 18.09.2007 року, №ВКЛ-2002793/1 від 25.03.2010 року, №ВКЛ-2002793/2 від 25.03.2010 року, №56-2008 від 20.03.2008 року, №162/КВ-08 від 17.07.2008 року, Дебіторська заборгованість за обслуговування поточного рахунку (Договір №26/23850-365 від 30.09.2010 року), №27/К-08 від 29.05.2008 року, №48/К-07 від 20.08.2007 року, №60/К-07 від 04.10.2007 року, №14/КВ-08 від 27.03.2008 року, №К-2004231 від 29.12.2011 року, №46/КВ-08 від 12.06.2008 року, №4/МС-07 від 28.11.2007 року, №К-2004249 від 30.11.2010 року, №ВКЛ-2008139 від 19.12.2011 року, Дебіторська заборгованість за обслуговування поточного рахунку (Договір №32/28139-10690 від 31.08.2014 року), №172/К-08 від 28.05.2008 року, №69/К-07 від 09.08.2007 року, №32-01/08-К від 16.04.2008 року, №32-04/08-К від 15.07.2008 року, Генеральний КД №699004017239015 від 12.06.2013 року, №37/К-07 від 17.12.2007 року, №23/К-07 від 06.09.2007 року, № 9/КВ-08 від 04.02.2008 року, №699000014203018 від 28.12.2012 року, №102/КВ-07 від 22.06.2007 року, №89/КВ-07 від 18.10.2007 року, №08/КВМ-08 від 30.01.2008 року, №16/КВМ-08-АПЗ від 12.03.2008 року, №19/КВ-08-АПЗ від 27.05.2008 року, №К-2003865 від 21.01.2011 року, №3.3ДС/24/2011-КЛТ від 25.06.2011 року, №33/КВ-08 від 16.05.2008 року, №53/К-07 від 04.09.2007 року, №14/К-08 від 28.02.2008 року, №157/К-08 від 21.03.2008 року, №182/КВ-08 від 08.07.2008 року, №122/КВ-07 від 21.11.2007 року, №93/КВ-07 від 17.05.2007 року, №94/КВ-07 від 17.05.2007 року, №157/КВ/Ф-05 від 10.10.2005 року, №49/КВ-08 від 17.06.2008 року, №22/К-07 від 19.07.2007 року, №03/КМ-08 від 15.01.2008 року, №46/КВ-07 від 06.08.2007 року, №90/К-07 від 25.12.2007 року. *Продаж відбувається за згодою заставодержателя.

548 826 843,90

109 765 368,77

Торги не відбулися у звя'зку з відсутністю зареєстрованих учасників

 

Уповноважена  особа  Фонду  гарантування

вкладів  фізичних  осіб  на  ліквідацію

АТ  «Дельта Банк»                                                                                 В.В.Кадиров