Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень

2 января 2020

742302

«АТ «Дельта Банк» повідомляє, що, починаючи з 02.01.2020 року, відповідно до ч. 3 ст. 32 Закону "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" та Договору від 10.09.2013 про уступку права вимоги, права кредитора в зобов’язаннях, що випливають з умов депозитних договорів, укладених із заставодавцем-фізичною особою 09.09.2013 року, майнові права за якими є предметом застави згідно умов Договору застави від 10.09.2013, належать АТ «Дельта Банк» до моменту повного задоволення його забезпеченої обтяженням вимоги.
Детальні відомості містяться у записі від 02.12.2019 про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження, реєстраційний номер 26862490».