ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з обмеженим доступом щодо визначення СОД для проведення незалежної оцінки ринкової вартості частини активів АТ «Дельта Банк», який відбудеться 13.12.2019 року.

11 декабря 2019

742007

10.12.2019

 

Конкурсна документація

                                                                                                      

1. Замовник:

1.1. Найменування: Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 34047020

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, бульв. Дружби Народів, 38

1.4. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Біла Н.А. – Начальник відділу фінансового контролю Управління фінансового контролю та аналізу інвестиційних проектів Департаменту економіки та фінансіввн.72-130, моб. (096) 133-45-34;

2. Інформація про предмет процедури закупівлі послуг по проведенню незалежної оцінки ринкової вартості частини активів АТ «Дельта Банк».

2.1.Найменування предмету конкурсу:проведення незалежної оцінки ринкової вартостічастини активів АТ «Дельта Банк».

2.2.Опис предмета чи його частин, в  тому числі їх необхідні технічні, якісні та інші показники, визначено у Додатку 1 до конкурсної документації;

Метою проведення незалежної оцінки ринкової вартостічастини активівАТ «Дельта Банк», а саме6 об’єктів в т.ч.:

- 2-х об’єктів нерухомості з метою прийняття на баланс, відповідно до рішення суду, договорів забезпечення кредитних зобов’язань та Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- 4-ри активи - права вимоги за кредитними договорами фізичних осіб, з метою внесення змін до ліквідаційної маси та подальшого продажу.

Вид вартості – ринкова вартість.

Оцінка майна повинна бути здійсненна у відповідності до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», інших нормативно-правових актів з оцінки.

Результатом оцінки є:

-Звіти з незалежної оцінки, по об’єктахнаведених в Таблицях № 1, № 2 Додатку 1,в 3-х екземплярах,на паперовому носії, та файли в електронному вигляді (з розрахунком) по кожному об’єктуокремо;

3.Основні умови договору:

3.1. Виконавець зобов’язується надати АТ «Дельта Банк» (далі – Банк) послуги з проведення незалежної оцінки ринкової вартості частини активів АТ «Дельта Банк» (далі – Послуги), а  Банк зобов’язується прийняти та оплатити вартість Послуг.

3.2.  Ціна Послуг є фіксованою та визначена в Специфікації.

3.3. Умови 100% оплата по факту після підписання акту приймання-передачі послуг.

3.4.Строк надання послуг:  3-ри робочих дні з дня підписання Договору.

3.5. Результатом надання послуг є  Загальні звіти по кожній Таблиці Додатку 1;

3.6. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками та скріпленими печатками сторін та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

4. Подання пропозицій.

4.1. Місце подання: м. Київ, бульв. Дружби Народів, 38, каб. 309 (особисто в рукиБілій Наталії Анатоліївні).   

4.2. Спосіб подання: особисто в руки або поштоюз позначкою «особисто в руки».

4.3. Кінцевий термін подання: до 11-00, «13» грудня 2019 року.

4.4.Пропозиції, отримані Банком, після закінчення кінцевого терміну, не розкриваються і повертаються засобами поштового зв’язку учасникам, які їх подали.

 

5. Розкриття пропозицій.

5.1. Місце: м. Київ, бульв. Дружби Народів, 38, каб. 309

5.2. Дата:  «13» грудня 2019 року.

5.3. Час: 12-00

6. Додаткова інформація:

6.1.Пропозиція учасника процедури визначення СОД подається у письмовій формі, українською мовою, на фірмовому бланку учасника за підписом уповноваженої посадової особи, у запечатаному конверті.

На конверті повинно бути обов’язково зазначено:

 • маркування: «ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ»;
 • маркування: «Не відкривати до 12-00 «13» грудня 2019 року».

-   особисто в руки Білій Наталії Анатоліївні;

-    повне найменування і місцезнаходження замовника;

-    назва предмета процедури закупівлі послуг по проведенню незалежної оцінки ринкової вартості частини активів;

-    повне найменування учасника процедури закупівлі  послуг по проведенню незалежної оцінки ринкової вартості активів, його адреса, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

 

6.2. Пропозиція учасника повинна містити:

- довідку про те, що СОД зобов’язується надати послуги (здійснити оцінку) у відповідності  до технічного завдання Додатку 2 до цієї конкурсної пропозиції;

- цінову пропозицію за формою, наведеною у Додатку 3 до цієї конкурсної пропозиції;

- копію діючого сертифікату СОД (ЮО) на дату подання конкурсної пропозиції.

- довідку в довільній формі, підписану керівником СОД,  про те, що СОД не має конфлікту інтересів з АТ «Дельта Банк», а саме відсутні наступні підстави:

 • Наявність невиконаних зобов’язань перед таким Банком та/або таким Банком перед СОД;
 • Наявність інших інтересів, які можуть зашкодити неупередженому виконанню СОД своїх функцій щодо цього банку.

 

6.3.Пропозиція учасника повинна відповідати усім вимогам, зазначеним у конкурсній документації. Пропозиція учасника, що не відповідає вимогам, зазначеним в цій конкурсній пропозиції, може бути відхилена та не допущена до оцінки пропозицій.

6.4.Оцінка пропозицій учасників буде здійснюватися за єдиним критерієм – найменша ціна, якщо при проведенні оцінки за єдиним критерієм «найменша ціна» учасниками надано однакову ціну, яка є найменшою ціною, переможцем визначається учасник, пропозиція якого надійшла першою (за датою та часом).

 

 

Уповноважена особа Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк»                                                                     Матвієнко А. А.

 

 

 

 

 

Додаток 1до Конкурсної документації

Детальний опис предметів оцінки

 

Таблиця № 1:  «Права вимоги за кредитним договором фізичних осіб», які не перебувають в заставі НБУ.

 

 

№ п/п

 

Назва позичальника

ІНН позичальника

Вид активу

 

Місце розташування забезпечення

Забезпечення

Балансова вартість активу на 01.11.2019, грн. 

*(без урахуванням суми сформованого резерву та нарахованих штрафів / пені)

1

Боднараш Степан Олександрович

2899221195

 

Права вимоги за кредитним договором №2505/0407/98-001

 від 17.04.2007р.

Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с/рада Острицька «Господарський двір» урочище, вул. Зелена, буд.17

Іпотечний договір №2505/0407/97-001-Z-1 від 17.04.2007р.

Двохрядний корівник, загальною площею 792,80 кв.м.; земельна ділянка, площею 0,3942 га, кадастровий номер 7320784000:01:004:0148

715 441,85

 

2

Пушков Віктор Вячеславович

2733921036

Права вимоги задоговором про надання споживчого кредиту № 11259756000 (11259756001)

 від 28.11.2007р.

 

 

 

                              ---

 1.  Договір поруки №30207P082  від 28.11.2007р. (Поручитель - Пушкова Тетяна Миколаївна (ІПН 2740402149)

2 714 013,56

3

Пушков Віктор Вячеславович

2733921036

Права вимоги за договором про надання споживчого кредиту № 11080322000 (11080322001)

 від 20.11.2006р.

                          

 

                               ---

 1. Договір поруки №31306P60   від 20.11.2006р. (Поручитель - Пушкова Тетяна Миколаївна (ІПН 2740402149)

576 818,41

4

Остапчук Денис Валентинович

2738318232

Права вимоги за договором про надання споживчого кредиту № 11003380000 від 12.05.2006р.

 Одеська обл., м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 73, кв. 13.

Іпотечний договір б/н від 12.05.2006р.:

Однокімнатна квартира, загальною площею 43,8 кв.м, житловою площею 28,0 кв.м

3 468 549,58

                  Таблиця № 2:  «Нерухомість» - оцінка нерухомості з метою прийняття на баланс

№ п/п

ПІБ Іпотекодаця

ІПН Іпотекодавця

Іпотечний договір

Іпотечне майно

Для постановки на баланс банку

 

Дата оцінки

1

Задорожна Ольга Іванівна

1980820983

№ 21484-Б від 05 лютого 2008 року

Квартира № 22,загальною площею 49,60 кв. м., житловою площею 28,90 кв. м.,  що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Русанівська, буд. 9

Кредитний договір № 11292718000 від 05.02.2008 року

Іпотечний договір № № 21484-Б від 05 лютого 2008 року

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 176151890 від 02.08.2019 року

30.07.2019

2.

Дутчак Ніна Михайлівна

2105222748

№ б/н від 05 лютого 2007 року

Нежитлові приміщення № 2, 3 з загальною площею 88,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 122б

Рішення № 344/19388/13-ц Івано-Франківського міського суду  від 10.06.2015р. та ухвала Апеляційного суду Івано-Франківської області від 16.09.2015 року

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 185218371 від 18.10.2019 року

16.10.2019

 

 

     

 Додаток 2до Конкурсної  документації

Технічне завдання

при проведенні незалежної оцінки майна

Технічне завдання:  

1. Огляд активу та фотофіксація об’єктів;

2. У випадку надання будь-яких калькуляцій щодо необхідного відновлювального ремонту – перевіряти коректність, обсяг та реальну необхідність вказаних ремонтних робіт та обставини надання документа суб’єктом господарювання, що видав калькуляцію, з описом результатів у звіті.

 1. Базовим методологічним підходом для визначення ринкової вартості є порівняльний підхід. Для комерційної нерухомості обов’язкове застосування двох методологічних підходів, в т.ч. дохідного.

Загальні вимоги:

 1. В звіті зазначати вартість об‘єкту оцінки в гривнях без податку на додану вартість. 
 2. Надання судження щодо ліквідності майна, прогнозних термінів нормальної та прискореної реалізації (за окремим запитом).

 

 

 

 

Додаток 3до Конкурсної  документації

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ*

 

             Ми, ________________________, надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на проведення незалежної оцінки майна АТ «Дельта Банк».

На виконання зазначеного вище, ми маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги, зазначені в конкурсній документації за наступними цінами:

 

Щодо об’єкту послуг, що закупаються:

 

Таблиця № 1:  «Права вимоги за кредитним договором фізичних осіб», які не перебувають в заставі НБУ.

 

 

№ п/п

 

Назва позичальника

ІНН позичальника

Вид активу

 

Місце розташування забезпечення

Забезпечення

Балансова вартість активу на 01.11.2019, грн. 

*(без урахуванням суми сформованого резерву та нарахованих штрафів / пені)

Вартість без ПДВ, грн.

1

Боднараш Степан Олександрович

2899221195

 

Права вимоги за кредитним договором №2505/0407/98-001

 від 17.04.2007р.

Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с/рада Острицька «Господарський двір» урочище, вул. Зелена, буд.17

Іпотечний договір №2505/0407/97-001-Z-1 від 17.04.2007р.

Двохрядний корівник, загальною площею 792,80 кв.м.; земельна ділянка, площею 0,3942 га, кадастровий омер 7320784000:01:004:0148

715 441,85

 

 

 

2

Пушков Віктор Вячеславович

2733921036

Права вимоги задоговором про надання споживчого кредиту № 11259756000 (11259756001)

 від 28.11.2007р.

 

 

 

                   ---

 1.  Договір поруки №30207P082  від 28.11.2007р. (Поручитель - Пушкова Тетяна Миколаївна (ІПН 2740402149)

2 714 013,56

 

3

Пушков Віктор Вячеславович

2733921036

Права вимоги за договором про надання споживчого кредиту № 11080322000 (11080322001)

 від 20.11.2006р.

                          

 

                   ---

 1. Договір поруки №31306P60   від 20.11.2006р. (Поручитель - Пушкова Тетяна Миколаївна (ІПН 2740402149)

576 818,41

 

4

Остапчук Денис Валентинович

2738318232

Права вимоги за договором про надання споживчого кредиту № 11003380000 від 12.05.2006р.

 Одеська обл., м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 73, кв. 13.

Іпотечний договір б/н від 12.05.2006р.:

Однокімнатна квартира, загальною площею 43,8 кв.м, житловою площею 28,0 кв.м

3 468 549,58

 

                  Таблиця № 2:  «Нерухомість» - оцінка нерухомості з метою прийняття на баланс

№ п/п

ПІБ Іпотекодаця

ІПН Іпотекодавця

Іпотечний договір

Іпотечне майно

Для постановки на баланс банку

 

Дата оцінки

 

Вартість без ПДВ, грн.

1

Задорожна Ольга Іванівна

1980820983

№ 21484-Б від 05 лютого 2008 року

Квартира № 22,загальною площею 49,60 кв. м., житловою площею 28,90 кв. м.,  що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Русанівська, буд. 9

Кредитний договір № 11292718000 від 05.02.2008 року

Іпотечний договір № № 21484-Б від 05 лютого 2008 року

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 176151890 від 02.08.2019 року

30.07.2019

 

2.

Дутчак Ніна Михайлівна

2105222748

№ б/н від 05 лютого 2007 року

Нежитлові приміщення № 2, 3 з загальною площею 88,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 122б

Рішення № 344/19388/13-ц Івано-Франківського міського суду  від 10.06.2015р. та ухвала Апеляційного суду Івано-Франківської області від 16.09.2015 року

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 185218371 від 18.10.2019 року

16.10.2019

 

 

            

Строк виконання послуг з оцінки: 3-ри робочихдні з дня підписання Договору.

Умови розрахунків: оплата по факту надання послуг.

* До ціни пропозиції включено всі необхідні податки, збори та обов’язкові платежі.

1. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором. Ми згодні з основними умовами договору, зазначеними у конкурсній документації.

2.   Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 3 дні з дня визначення переможця конкурсу з обмеженим доступом.

   5. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну і безумовну згоду з усіма умовами проведення конкурсу, визначеними в конкурсній документації.

________________________________________                               _________________

        (посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника)                                      (підпис)         М.П.