ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 30.09.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

1 октября 2019

740720

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 30.09.2019 р. між Банком та Черновою Анною Володимирівною укладено договір купівлі-продажу  прав вимоги за Кредитними Договорами:

 

-   №  0703/0808/71-160  від 15.08.2008 року.

 

        Починаючи з 30.09.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Чернова Анна Володимирівна,69035, місто Запоріжжя, вул. Півд. Українська, буд. 13, кв. 72, реєстраційний номер облікової  картки платника податків 3145604568.

        Крім цього, Банк, як Первісний Іпотекодержатель / Заставодержатель / Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором №  0703/0808/71-160  від 15.08.2008 року, передав (відступив) Черновій Анні Володимирівній(Новий Кредитор / Іпотекодержатель / Заставодержатель) право вимоги за:

 

  • Іпотечним договором № 0703/0808/71-160-Z-1 від 15.08.2008 року;
  • Договором поруки  №  0703/0808/71-160-Р-1  від 15.08.2008  року.

 

 

Реквізити нового Кредитора /Іпотекодержателя / Заставодержателя:

 

№ рахунку (банківської картки) отримувача

29244825509100

Отримувач:

Чернова Анна Володимирівна

Код отримувача:

3145604568

Банк отримувача:

ПАТ КБ «Приватбанк»

Код банку отримувача:

305299