ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗРАХУНКИ ЗА АКТИВИ (МАЙНО) АТ «Дельта Банк», ДАТА ТОРГІВ 22.08.2019р., організатор dgf.prozorro.sale

23 сентября 2019

740558

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про розрахунки за активи (майно)

 

1. Банк: АТ «ДЕЛЬТА БАНК»

2. Дата проведення відкритих торгів (аукціону): 22.08.2019 р.

3. Організатор відкритих торгів (аукціону): Єдиний кабінет

 

 

Покупцем завершено проведення розрахунків за придбання наступних активів (майна):

 

№ лота

Назва лоту

Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Ціна продажу, грн./

відкриті торги (аукціон) скасовані або визнані такими, що не відбулися,

(із зазначенням причини)

GL3N04596

Право вимоги за кредитним договором №499-0201014/ФК-08 від 25.02.2008 року , укладеним з фізичною особою. Забезпечення:1.Майнові права на квартиру, будівництво якої не завершено, складається з однієї кімнати, загальна проектна площа - 50,9 кв.м., будівельна адреса: м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 9.Іпотекодавцем є Позичальник.2.Цінні папери, Іменні безвідсоткові цільові, серії А, Емітент юридичної особи, кількість - 509 шт.Заставодавцем є Позичальник.Запис щодо обтяження майна відсутній в Державному реєстрі.3. Договір поруки із фізичною особою.*Продаж відбувається за згодою заставодержателя.

217 764,67

52 500,00

                                                                                                                                                                                                    

Директор Департаменту консолідованого продажу

та управління активами АТ  «Дельта Банк»                                                                             М.П.Фещук