ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 13.08.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

14 августа 2019

739419

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

           ПРАВ ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

           Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що13.08.2019р. між Банком та Фізичною особою Тобулкан Інною Василівною укладено договір купівлі-продажу прав вимоги за Кредитним Договором:

 

  • № 433-006/ФКВ-08 від 08.02.2011 року.

 

Починаючи з 13.08.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Тобулкан Інна Василівна, адреса реєстрації: 60014, Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці,  вул. Л. Українки, буд. 50, паспорт  громадянина України серія КР № 628274, виданий Хотинським РВ УМВС України в Чернівецькій області  09 липня 2001 року, реєстраційний номер облікової  картки платника податків: 3103217800. Крім цього, Банк, як Первісний Іпотекодержатель/Первісний Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 433-006/ФКВ-08 від 08.02.2011 року, передав (відступив) Фізичній особі Тобулкан Інні Василівні(Новий Іпотекодержатель/Кредитор) право вимоги за:

 

 

- Іпотечним договором № 433-006/Zфквіп-08 від 08.02.2011 року;

- Договором поруки № 433-006/Zфпор-08 від 08.02.2011 року.

 

 

Реквізити нового Кредитора/Іпотекодержателя:

 

Номер банківського рахунку (картки): 

4149 439312478088

Отримувач:

Тобулкан Інна Василівна

Код отримувача:

3103217800

Банк отримувача:

ПАТ КБ Приватбанк

Код банку отримувача:

305299