ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 08.08.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

8 августа 2019

739269

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

           ПРАВ ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що08.08.2019р. між Банком та Фізичною особою Сокотун Віталієм Аполлінарійовичем укладено договір купівлі-продажу прав вимоги за Кредитним Договором:

 

  • № 281-012/ФКВ-08 від 18.07.2008 року

 

Починаючи з 08.08.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Сокотун Віталій Аполлінарійович, адреса реєстрації: 33024, Рівненська область, м. Рівне, вул. Макарова, буд. 56, кв. 41, паспорт  громадянина України серія СР № 291245, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 14 листопада 1997 року, реєстраційний номер облікової  картки платника податків: 2842712913.Крім цього, Банк, як Первісний Іпотекодержатель/Первісний Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 281-012/ФКВ-08 від 18.07.2008 року, передав (відступив) Фізичній особі Сокотун Віталію Аполлінарійовичу (Новий Іпотекодержатель/Кредитор) право вимоги за:

 

- Іпотечним договором № 281-012/Zфквіп-08 від 18.07.2008 року;

- Договором поруки № 281-012/Zфпор-08 від 18.07.2008 року.

 

 

Реквізити нового Кредитора/Іпотекодержателя:

 

Розрахунковий рахунок:

29244825509100

Отримувач:

Сокотун Віталій Аполлінарійович

Код отримувача:

2057509324 

Банк отримувача:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Код банку отримувача:

МФО 305299