Результати оцінки активів, інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси

29 июля 2019

738908

 

Результати інвентаризації майна

та формування ліквідаційної маси_

 

 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 659від 25.03.2019 затверджено  ліквідаційну масу ПАТ «Дельта Банк» станом на 01.01.2016 року зі змінами на 01.03.2019:

Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 89 009 093 070,18 грн.Оціночна вартість–29 271 655 867,78 грн.

 

Після затвердження акту за результатами інвентаризації та формування ліквідаційної маси з урахуванням змін до ліквідаційної маси на 01.03.2019 виникла необхідність включення до складу ліквідаційної маси основних засобів, придбаних в процесі ліквідації з метою здійснення ліквідаційної процедури, та поновленої в обліку кредитної заборгованості у зв’язку з виявленням угод, які мають ознаки нікчемності відповідно до ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

 

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку проведена незалежна оцінка активів (в т.ч. виявлених).Отримано звіти про оцінку майна всіх активів, які включені до ліквідаційної маси станом на 01.01.2016 зі змінами на 01.06.2019,  та які складені:

 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛКОЛ» (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності № 14702/13 від 24.05.2013 року).
 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРІТАС ПРОПЕРЕТІ МЕНЕДЖМЕНТ» (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності № 960/15 від 11.12.2015 року).
 • ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Консалтингюрсервіс» (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №376/15 від 07.05.2015 року).
 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Увекон-Харків» (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №15113/13 від 27.08.2013 року).
 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №14355/13від 15.02.2013 року).
 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Торговий Дім «Ріелтер-Україна» (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності № 16079/14від 03.03.2014 року).
 • ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «Оціночна компанія «Апекс»(суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №14474/13 від 21.03.2013  року).
 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОУН БРІДЖ» (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності № 16307/14від 16.04.2014 року).
 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М КОНСАЛТИНГ» (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності № 15293/13від 15.10.2013 року).
 • ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «Томас &Сімонова» (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності № 14539/13від 05.04.2013 року).
 • ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «Габ’яно» (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності № 479/15від 08.06.2015  року).
 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС АССІСТ» (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності № 15403/13від 22.10.2013 року).
 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Бюро оцінки» (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності № 15156/13 від 09.09.2013 року).
 • ТОВ «Експертна компанія «ПРОФЕСІОНАЛ»( Сертифікат №1001/15 від 24.12.2015 р.),
 • ТОВ «Е.R.S.T.E.»( Сертифікат №16812/14 від 12.08.2014),
 • ПП «ТА-Експерт-Сервіс» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  №942/17 від 29.09.2017 р.), 
 • ТДВ «Некос» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №16750/14 від 05.08.2014 р.),
 •  ТОВ «Консалтинговий центр «МАРКОН» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №15553/13 від 07.11.2013 р.), 
 • ТОВ «Консалт Юніон» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №16640/14 від 01.07.2014 р.),
 • ТОВ з ІК «ВЕРІТЕКС»  (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №842/15 від 03.11.2015 р.),
 • ТОВ «Українська експертна група» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №449/16 від 17.06.2016),
 • ТОВ «ОЦІНОЧНА ФІРМА «ДЕ ВІЗУ» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 747/15 від 18.09.2015).

 

З метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.01.2016 з урахуванням змін на 01.06.2019,  до якого включено поновлена в обліку кредитна заборгованість у зв’язку з виявленням угод, які мають ознаки нікчемності відповідно до ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та придбані основні засоби.

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.01.2016 з урахуванням змін на 01.06.2019, затверджених Рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО № 1869  від 25.07.2019:

 

Група активів (ліквідаційної маси)

Балансова вартість активів станом на 01.01.2016 з урахуванням змін на 01.08.2016,на 01.02.2017, на 01.06.2017, на 01.10.2017.на 01.08.2018,на 01.12.2018, 01.03.2019 та  змін на 01.06.2019(грн)

Ринкова вартість активів з урахуванням змін на 01.06.2019р.

 
 
 

1

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

 2 447 212 466,87

2 437 330 373,46

 

2

Кошти в інших банках

 187 625 357,65

1 855 661,80

 

3

Кредити, надані юридичним особам

41 260 026 625,58

 

9 998 146 734,41

 

4

Кредити, надані фізичним особам

29 738 065 685,57

 

 

11 337 176 745,36

 

5

Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права

5 563 514 622,27

2 630 093 330,80

 

6

Дебіторська заборгованість

 

6 300 563 376,95

75 057 638,74

 

7

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу

 

 

 

 

 

 

3 788 033 252,71

2 792 546 155,52

 

 

8.

Цінності на позабалансових рахунках

 

 

 

10 860 524,53

87 718,00

 

 

Всього:

89 295 901 912,13

29 272 294 358,09

 

 

Уповноважена особа Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб

на ліквідацію                                                                                                           Кадиров В.В.