ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 26.07.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

26 июля 2019

738865

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 26.07.2019 р. між Банком та Фізичною особою Каганцем Михайлом Михайловичем укладено договір купівлі продажу прав вимоги за Кредитним Договором:

 

-  № 9-022/ФК-08 від 21.01.2008 року.

 

          Починаючи з 26.07.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Каганець Михайло Михайлович,Адреса реєстрації: Закарпатська обл., Ужгородський р-н., с. Баранинці, вул. Комсомольська, буд. 19, реєстраційний номер облікової  картки платника податків:  3402009601.

        Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 9-022/ФК-08 від 21.01.2008 року, передав (відступив) Фізичній особі Каганцю Михайлу Михайловичу (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

-  Іпотечним договором     № 9-Zфкіn-08 від 21.01.2008 року;

-  Договором поруки № 9/Zфпор-08-01 від 21.01.2008 року;

 

 

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

5168 7573 9400 4966

Отримувач:

Каганець Михайло Михайлович

Код отримувача:

3402009601

Банк отримувача:

 АТ  КБ «Приватбанк »

Код банку отримувача:

305299