ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 12.07.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

15 июля 2019

738509

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ

            ПРАВ  ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 12.07.2019 р. між Банком та Сусліковим Ігорем Вячеславовичем, укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитним Договором:

 

-      №  419/ФКВ-07  від 14.06.2007року.

 

                Починаючи з 12.07.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Сусліков Ігор Вячеславович,адреса реєстрації: Харківська область, місто Харків, вул. Щаслива, буд.21,кв.50;, реєстраційний номер облікової  картки платника податків 2964900336.

                Крім цього, Банк, як Первісний Іпотекодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором -   №  419/ФКВ-07  від 14.06.2007року, передав (відступив) Суслікову Ігору Вячеславовичу (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Договір іпотеки  №  419/Zфквіп-07 від 14.06.2007року;

- Договір поруки №  419/Zфпор-07 від 14.06.2007року

 

Реквізити нового Кредитора/Іпотекодержателя:

 

№ рахунку отримувача

к/р 5363542307779893

т/р 29244825509100

Отримувач:

Сусліков Ігор Вячеславович

Код отримувача:

2964900336

Банк отримувача:

АТ  КБ «Приватбанк »

Код банку отримувача:

МФО 305299