ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 15.04.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

15 апреля 2019

736503

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 15.04.2019 р. між Банком та  Фізичною особою Хабаровою Іриною Володимирівною, укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитним Договором:

 

-  № 261-011/ФКВ-08 від 09.09.2008 року.

 

                Починаючи з 15.04.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Хабарова Ірина Володимирівна,адреса реєстрації: Дніпропетровська  область, Верхньодніпровський район,

місто  Верхньодніпровськ, вул.Червоноармійська, буд.4, кв.13; реєстраційний номер облікової  картки платника податків 2543006322.

                Крім цього, Банк, як Первісний Іпотекодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 261-011/ФКВ-08 від 09.09.2008 року, передав (відступив) Фізичній особі Хабаровій Ірині Володимирівні (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Іпотечним договором  № 261-011/Zфквіп-08 від 09.09.2008 року;

- Договором  поруки № 261-011/Zфпор-08 від 09.09.2008 року

 

Реквізити нового Кредитора/Іпотекодержателя :

 

№ рахунку отримувача

п/р 29244825509100

к/р 26203714045861

Отримувач:

Хабарова Ірина Володимирівна

Код отримувача:

2543006322

Банк отримувача:

АТ КБ  «ПРИВАТБАНК»

Код банку отримувача:

305299