ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 11.04.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

11 апреля 2019

736366

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 11.04.2019 р. між Банком та  Фізичною особою Гуцовою Жанною Федорівною, укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитним Договором:

 

-  № 164-0111005/ФКВ-08 від 05/09/2008 року.

 

        Починаючи з 11.04.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Гуцова Жанна Федорівна,реєстраційний номер облікової картки платника податків 2316511046, місце  реєстрації: м.Запоріжжя, вул.Чумаченка, буд.14а, кв.70.

                Крім цього, Банк, як Первісний Іпотекодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 164-0111005/ФКВ-08 від 05/09/2008 року, передав (відступив) Фізичній особі Гуцовій Жанні Федорівні (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Іпотечним договором  № 164-0111005/Zфквіп-08 від 05/09/2008 року;

- Договором  поруки № 164-0111005/Zфпор-08 від 05/09/2008 року

 

Реквізити нового Кредитора/Іпотекодержателя :

 

№ рахунку отримувача

п/р 29244825509100

к/р 5168757383391598

Отримувач:

Гуцова Жанна Федорівна

Код отримувача:

2316511046

Банк отримувача:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Код банку отримувача:

305299