ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 12.02.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

12 февраля 2019

734925

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 12.02.2019 р. між Банком та Костюком Іваном Дмитровичем укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитним Договором:

 

-   №  2501/0707/88-353 від 05.07.2007 року.

 

Починаючи з 12.02.2019 р. Новим кредитором за даними кредитними угодами є Костюк Іван Дмитрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3533901655, місце реєстрації:  58018, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Воробкевича буд. 1А, кв. 8.

                Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 2501/0707/88-353 від 05.07.2007 року, передав (відступив) Костюку Івану Дмитровичу  (Новий ІпотекодержательКредитор) право вимоги за:

 

- Іпотечним договором №  2501/0707/88-353-Z-1 від 05.07.2007 року.

 

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

29244825509100/5168755107753572

Отримувач:

Костюк Іван Дмитрович

Код отримувача:

3533901655

Банк отримувача:

АТ КБ «Приват Банк»

Код банку отримувача:

305299