ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 17.01.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

18 января 2019

734400

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 17.01.2019р. між Банком та Фізичною особою Дворецьким Олегом Анатолійовичем (дошлюбне прізвище - Кравченко) укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитним Договором:

 

-    № 10100959000(50/2006/фн-ТТ68)) від 20.03.2006 року.

 

            Починаючи з 17.01.2019 р.  Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Дворецький Олег Анатолійович,Адреса реєстрації: 10012,  місто Житомир, вул. Б. Тена, буд.70, кв.4;  паспорт  серія  ВР №060301, виданий Житомирським МВ УМВС  України  в Житомирській області, 07 грудня 2002 року.

                Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 10100959000(50/2006/фн-ТТ68)) від 20.03.2006 року., передав (відступив) Фізичній особі Дворецькому Олегу Анатолійовичу (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Іпотечним договором № б/н від 20.03.2006 року;

- Договором поруки № 50/2006/фн-ТТ68/п 1 від 20.03.2006 року;

- Договором поруки № 50/2006/фн-ТТ68/п 2 від 20.03.2006 року.

 

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

п/р  29244825509100

Отримувач:

Дворецький Олег Анатолійович

Код отримувача:

2761124154

Банк отримувача:

АТ КБ  «ПРИВАТБАНК »

Код банку отримувача:

305299