ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 29.11.2018 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

29 ноября 2018

733531

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 29.11.2018 р. між Банком та Фізичною особоюКапустенкоюОлександрою Зіновіївною   укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитними Договорами:

 

-   № 06/06/07-Склв від 18.01.2007 року;

-   № 06/07/07-Склв 18.01.2007 року.

 

Починаючи з 29.11.2018 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Капустенко Олександра Зіновіївна,реєстраційний номер податкової картки платника податків: 2395011987, адреса реєстрації: 04060, місто Київ, вул. Вавілова, буд.16/12, кв.32.

                Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитними Договорами № 06/06/07-Склв від 18.01.2007 року.,                  № 06/07/07-Склв 18.01.2007 року, передав (відступив) Фізичній особі Капустенко Олександрі Зіновіївній (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Іпотечним договором № 13/06/І01/07-Склв від 18.01.2007 року;

- Договором поруки № 06/06/П01/07-Склв від 18.01.2007 року;

- Договором поруки № 06/07/07-Склв від 18.01.2007 року;

 

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

п/р 29244825509100

Отримувач:

Капустенко Олександра Зіновіївна

Код отримувача:

2395011987

Банк отримувача:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Код банку отримувача:

305299