ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 19.11.2018 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

26 ноября 2018

733431

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 19.11.2018 р. між Банком та  Фізичною особою Божик Вікторією Вікторівною укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитним Договором:

 

-  № 1203/1008/88-014 від 02/10/2008 року.

 

        Починаючи з 19.11.2018 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Божик Вікторія Вікторівна,реєстраційний номер податкової картки платника податків: 3070316845, місце  реєстрації: місто  Київ, вул.Олексія Терьохіна, буд.14-А, кв.77.

                Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 1203/1008/88-014 від 02/10/2008 року, передав (відступив) Фізичній особі Божик Вікторії Вікторівні (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Договір іпотеки № 1203/1008/88-014-Z-1 від 02/10/2008 року.

- Договір поруки  № 1203/1008/88-014-Р-1 від 02/10/2008 року

 

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

4149 4996 4172 9874

Отримувач:

Божик Вікторія Вікторівна

Код отримувача:

3070316845

Банк отримувача:

АТ  КБ «Приватбанк»

Код банку отримувача:

305299