ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 01.10.2018 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

1 октября 2018

731767

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 01.10.2018 р. між Банком та Гасановою Гулабастою Аскер Кизи укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитним Договором:

 

-   № 331/ФКВ-07  від 07.11.2007 року.

 

Починаючи з 01.10.2018 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Гасанова Гулабаста Аскер Кизи,реєстраційний номер податкової картки платника податків: 2395922083, місце  реєстрації: 33016, м. Рівне, вул. Романа Шухевича, буд. 16/628.

            Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 331/ФКВ-07 від 07.11.2007 року, передав (відступив) Гасановій Гулабасті Аскер Кизи (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Договір  іпотеки № 33/211/H/З-06 від 10.08.2006 року.

 

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

29244825509100/ 5168 7556 0163 9301

Отримувач:

Гасанова Гулабаста Аскер Кизи

Код отримувача:

2395922083

Банк отримувача:

АТ КБ «Приватбанк»

Код банку отримувача:

305299