ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 15.02.2018 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

15 февраля 2018

723025

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 15.02.2018 р. між Банком та Шведюк Галиною Валеріївною укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитним Договором:

 

-   № 2619/0708/88-024 від 21.07.2008 року.

 

Починаючи з 15.02.2018 р. Новим кредитором за даними кредитними угодами є Шведюк Галина  Валеріївна. Паспорт серії  НК   № 611733, виданий Варвинським РВ УМВС України в Чернігівській області 02 серпня 2008 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3047002641

Місце реєстрації: 03110, м. Київ, вул. А.Головка, буд.31, кв.15.

   Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором -   № 2619/0708/88-024 від 21.07.2008 року передав (відступив) Шведюк Галині Валеріївні (Новий ІпотекодержательКредитор) право вимоги за:

 

- Договором іпотеки  №2619/0708/88-024-Z-1 від 21.07.2008 року;

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

5168 7554 1788 5304

Отримувач:

Шведюк Галина Валеріївна

Код отримувача:

3047002641

Банк отримувача:

ПАТ КБ «ПриватБанк»

Код банку отримувача:

305299