ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 28.04.2020 р. ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

28 квiтня 2020

744233

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

            ПРАВ ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 28.04.2020 р. між Банком та фізичною особою Павлика Юлією Тарасівною укладено договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за Кредитним Договором:

 

-   № 99/КВ-07 від 04.12.2007 року

 

            Починаючи з 28.04.2020 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є фізична особа  Павлика Юлія Тарасівна адреса реєстрації : 04210, м. Київ, пр-т, Героїв Сталінграда, буд. 20 б, кв. 21, реєстраційний номер облікової  картки платника податків: 3568912689. 

            Крім цього, Банк, як Первісний Іпотекодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором  № 99/КВ-07 від 04.12.2007 року  передав (відступив) фізичній особі Павлика Юлії Тарасівні  (Новий Кредитор/Іпотекодержатель/Заставодержатель) право вимоги за:

 

  • Іпотечним договором  № 99/Zквіп-07 від 04.12.2007 року
  • Договором поруки № 99/Zпор-07 від 04.12.2007 року

 

 

 

 

Реквізити нового Кредитора/Іпотекодержателя:

 

№ рахунку (банківської картки) отримувача

 IBAN UA503220010000026205300403453

Отримувач:

Павлика Юлія Тарасівна

Код отримувача:

3568912689

Банк отримувача:

АТ УНІВЕРСАЛ БАНК

Код банку отримувача:

322001