ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з обмеженим доступом щодо визначення СОД для проведення незалежної оцінки ринкової вартості частини активів АТ «Дельта Банк», який відбудеться 02.04.2020 року

31 березня 2020

743823

 

30.03.2020

 

Конкурсна документація

                                                                                                      

1. Замовник:

1.1. Найменування: Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 34047020

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, бульв. Дружби Народів, 38

1.4. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Біла Н.А. – Заступник начальника Управління фінансового контролю та аналізу інвестиційних проектів Департаменту економіки та фінансіввн.72-130, моб. (096) 133-45-34;

2. Інформація про предмет процедури закупівлі послуг по проведенню незалежної оцінки ринкової вартості частини активів АТ «Дельта Банк».

2.1.Найменування предмету конкурсу:проведення незалежної оцінки ринкової вартостічастини активів АТ «Дельта Банк».

2.2.Опис предмета чи його частин, в  тому числі їх необхідні технічні, якісні та інші показники, визначено у Додатку 1 до конкурсної документації;

Метою проведення незалежної оцінки ринкової вартостічастини активівАТ «Дельта Банк», станом на 01.03.2020 року, а саме:

Продаж 9 об’єктів ТМЦ, які за функціональним призначенням належить до різних груп основних засобів  і  використовується для забезпечення діяльності банківської установи, станом на  01.03.2020 року.

Вид вартості – ринкова вартість.

Оцінка майна повинна бути здійсненна у відповідності до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», інших нормативно-правових актів з оцінки.

Результатом оцінки є:

- Звіти з незалежної оцінки, по об’єктахнаведених в Таблиці № 1Додатку 1,в 3-х екземплярах,на паперовому носії, та файли в електронному вигляді (з розрахунком) по кожному об’єктуокремо;

3.Основні умови договору:

3.1. Виконавець зобов’язується надати АТ «Дельта Банк» (далі – Банк) послуги з проведення незалежної оцінки ринкової вартості частини активів АТ «Дельта Банк» (далі – Послуги), а  Банк зобов’язується прийняти та оплатити вартість Послуг.

3.2.  Ціна Послуг є фіксованою та визначена в Специфікації.

3.3. Умови 100% оплата по факту після підписання акту приймання-передачі послуг.

3.4.Строк надання послуг:  1-н робочий день з дня підписання Договору.

3.5. Результатом надання послуг є  Звіти по кожній Таблиці Додатку 1;

3.6. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками та скріпленими печатками сторін та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

4. Подання пропозицій.

4.1. Місце подання: м. Київ, бульв. Дружби Народів, 38, каб. 407 (особисто в рукиБілій Наталії Анатоліївні).   

4.2. Спосіб подання: особисто в руки або поштоюз позначкою «особисто в руки».

4.3. Кінцевий термін подання: до 11-00, «02» квітня 2020 року.

4.4.Пропозиції, отримані Банком, після закінчення кінцевого терміну, не розкриваються і повертаються засобами поштового зв’язку учасникам, які їх подали.

 

5. Розкриття пропозицій.

5.1. Місце: м. Київ, бульв. Дружби Народів, 38, каб. 407

5.2. Дата:  «02» квітня 2020 року.

5.3. Час: 12-00

6. Додаткова інформація:

6.1.Пропозиція учасника процедури визначення СОД подається у письмовій формі, українською мовою, на фірмовому бланку учасника за підписом уповноваженої посадової особи, у запечатаному конверті.

На конверті повинно бути обов’язково зазначено:

  • маркування: «ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ»;
  • маркування: «Не відкривати до 12-00 «02» квітня 2020 року».

-   особисто в руки Білій Наталії Анатоліївні;

-    повне найменування і місцезнаходження замовника;

-    назва предмета процедури закупівлі послуг по проведенню незалежної оцінки ринкової вартості частини активів;

-    повне найменування учасника процедури закупівлі  послуг по проведенню незалежної оцінки ринкової вартості активів, його адреса, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

 

6.2. Пропозиція учасника повинна містити:

- довідку про те, що СОД зобов’язується надати послуги (здійснити оцінку) у відповідності  до технічного завдання Додатку 2 до цієї конкурсної пропозиції;

- цінову пропозицію за формою, наведеною у Додатку 3 до цієї конкурсної пропозиції;

- копію діючого сертифікату СОД (ЮО) на дату подання конкурсної пропозиції.

- довідку в довільній формі, підписану керівником СОД,  про те, що СОД не має конфлікту інтересів з АТ «Дельта Банк», а саме відсутні наступні підстави:

  • Наявність невиконаних зобов’язань перед таким Банком та/або таким Банком перед СОД;
  • Наявність інших інтересів, які можуть зашкодити неупередженому виконанню СОД своїх функцій щодо цього банку.

 

6.3.Пропозиція учасника повинна відповідати усім вимогам, зазначеним у конкурсній документації. Пропозиція учасника, що не відповідає вимогам, зазначеним в цій конкурсній пропозиції, може бути відхилена та не допущена до оцінки пропозицій.

6.4.Оцінка пропозицій учасників буде здійснюватися за єдиним критерієм – найменша ціна, якщо при проведенні оцінки за єдиним критерієм «найменша ціна» учасниками надано однакову ціну, яка є найменшою ціною, переможцем визначається учасник, пропозиція якого надійшла першою (за датою та часом).

 

 

 

 

Уповноважена особа Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк»                                                                     Кадиров В. В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1до Конкурсної документації

Детальний опис предметів оцінки

 

     

Таблиця № 1: «Перелік об’єктів для оцінки та подальшого продажу», оцінка станом на 01.03.2020 р.

 

 

 

№            п/п

Інвентарний номер

Коротка характеристика ОС (пред просмотр)

Дата, з якої використовується  обладнання

Адреса

Примітка

*Стан ТМЦ

1

4062298821

Банкомат NCR SelfServ32

29.12.2010

м.Чернігів, вул.Любецька, б.163 (власне приміщення - склад)

поновлено на балансі

Умовно придатний (коефіцієнт зносу 65-85%)

2

4062305721

Маршрутизатор-  Aruba 105 wireless Access Point

22.03.2013

м.Київ, бул.Дружби Народів,б.38 (власне приміщення - головний офіс)

поновлено на балансі

Умовно придатний (коефіцієнт зносу 65-85%)

3

4062305731

Маршрутизатор- Aruba 105 wireless Access Point

22.03.2013

м.Київ, бул.Дружби Народів,б.38 (власне приміщення - головний офіс)

поновлено на балансі

Умовно придатний (коефіцієнт зносу 65-85%)

4

4062305733

Маршрутизатор-  Aruba 105 wireless Access Point

22.03.2013

м.Київ, бул.Дружби Народів,б.38 (власне приміщення - головний офіс)

поновлено на балансі

Умовно придатний (коефіцієнт зносу 65-85%)

5

5022250711

Жалюзі - ролети

14.09.2011

м.Київ, пр-т. Голосіївський ,68 (власне приміщення - склад)

поновлено на балансі

Умовно придатний (коефіцієнт зносу 65-85%)

6

5023240413

МФУ- Canon i-Sensys MF4430

31.07.2012

м.Чернігів, вул.Любецька, б.163 (власне приміщення - склад)

поновлено на балансі

Умовно придатний (коефіцієнт зносу 65-85%)

7

5023245910

Мобільнийтелефон- Samsung C3011 midnight black

05.03.2013

м.Чернігів, вул.Любецька, б.163 (власне приміщення - склад)

поновлено на балансі

Умовно придатний (коефіцієнт зносу 65-85%)

8

5023245913

Мобільнийтелефон- Samsung C3011 midnight black

05.03.2013

м.Чернігів, вул.Любецька, б.163 (власне приміщення - склад)

поновлено на балансі

Умовно придатний (коефіцієнт зносу 65-85%)

9

50232469897

Мобільнийтелефон- Samsung C3322 metalic black

18.10.2013

м.Чернігів, вул.Любецька, б.163 (власне приміщення - склад)

поновлено на балансі

Умовно придатний (коефіцієнт зносу 65-85%)

     

   

 

 

 Додаток 2до Конкурсної  документації

Технічне завдання

при проведенні незалежної оцінки майна

Технічне завдання:  

1. Огляд активу та фотофіксація об’єктів;

2. У випадку надання будь-яких калькуляцій щодо необхідного відновлювального ремонту – перевіряти коректність, обсяг та реальну необхідність вказаних ремонтних робіт та обставини надання документа суб’єктом господарювання, що видав калькуляцію, з описом результатів у звіті.

  1. Базовим методологічним підходом для визначення ринкової вартості є порівняльний підхід. Для комерційної нерухомості обов’язкове застосування двох методологічних підходів, в т.ч. дохідного.

Загальні вимоги:

  1. В звіті зазначати вартість об‘єкту оцінки в гривнях без податку на додану вартість. 
  2. Надання судження щодо ліквідності майна, прогнозних термінів нормальної та прискореної реалізації (за окремим запитом).

 

 

 

Додаток 3до Конкурсної  документації

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ*

 

             Ми, ________________________, надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на проведення незалежної оцінки майна АТ «Дельта Банк».

На виконання зазначеного вище, ми маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги, зазначені в конкурсній документації за наступними цінами:

Щодо об’єкту послуг, що закупаються:

Таблиця № 1: «Перелік об’єктів для оцінки та подальшого продажу», оцінка станом на 01.03.2020 р.

 

 

№            п/п

Інвентарний номер

Коротка характеристика ОС (пред просмотр)

Дата, з якої використовується  обладнання

Адреса

Примітка

*Стан ТМЦ

1

4062298821

Банкомат NCR SelfServ32

29.12.2010

м.Чернігів, вул.Любецька, б.163 (власне приміщення - склад)

поновлено на балансі

Умовно придатний (коефіцієнт зносу 65-85%)

2

4062305721

Маршрутизатор-  Aruba 105 wireless Access Point

22.03.2013

м.Київ, бул.Дружби Народів,б.38 (власне приміщення - головний офіс)

поновлено на балансі

Умовно придатний (коефіцієнт зносу 65-85%)

3

4062305731

Маршрутизатор- Aruba 105 wireless Access Point

22.03.2013

м.Київ, бул.Дружби Народів,б.38 (власне приміщення - головний офіс)

поновлено на балансі

Умовно придатний (коефіцієнт зносу 65-85%)

4

4062305733

Маршрутизатор-  Aruba 105 wireless Access Point

22.03.2013

м.Київ, бул.Дружби Народів,б.38 (власне приміщення - головний офіс)

поновлено на балансі

Умовно придатний (коефіцієнт зносу 65-85%)

5

5022250711

Жалюзі - ролети

14.09.2011

м.Київ, пр-т. Голосіївський ,68 (власне приміщення - склад)

поновлено на балансі

Умовно придатний (коефіцієнт зносу 65-85%)

6

5023240413

МФУ- Canon i-Sensys MF4430

31.07.2012

м.Чернігів, вул.Любецька, б.163 (власне приміщення - склад)

поновлено на балансі

Умовно придатний (коефіцієнт зносу 65-85%)

7

5023245910

Мобільнийтелефон- Samsung C3011 midnight black

05.03.2013

м.Чернігів, вул.Любецька, б.163 (власне приміщення - склад)

поновлено на балансі

Умовно придатний (коефіцієнт зносу 65-85%)

8

5023245913

Мобільнийтелефон- Samsung C3011 midnight black

05.03.2013

м.Чернігів, вул.Любецька, б.163 (власне приміщення - склад)

поновлено на балансі

Умовно придатний (коефіцієнт зносу 65-85%)

9

50232469897

Мобільнийтелефон- Samsung C3322 metalic black

18.10.2013

м.Чернігів, вул.Любецька, б.163 (власне приміщення - склад)

поновлено на балансі

Умовно придатний (коефіцієнт зносу 65-85%)

 

Строк виконання послуг з оцінки: 1-н робочий день з дня підписання Договору.

Умови розрахунків: оплата по факту надання послуг.

* До ціни пропозиції включено всі необхідні податки, збори та обов’язкові платежі.

1. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором. Ми згодні з основними умовами договору, зазначеними у конкурсній документації.

2.   Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 3 дні з дня визначення переможця конкурсу з обмеженим доступом.

   5. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну і безумовну згоду з усіма умовами проведення конкурсу, визначеними в конкурсній документації.

________________________________________                               _________________

        (посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника)                                      (підпис)         М.П.