ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 06.09.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

9 вересня 2019

740148

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 06.09.2019 р. між Банком та Берлатим Віталієм Юрійовичем укладено договір купівлі-продажу  прав вимоги за Кредитними Договорами:

 

-   №  539/нд-11-05 від 09.11.2005 року.

 

        Починаючи з 06.09.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Берлатий Віталій Юрійович,адреса реєстрації: 83025,  місто Донецьк, вул. Петровського, буд. 99, кв. 164, реєстраційний номер облікової  картки платника податків 2906105598

        Крім цього, Банк, як Первісний Іпотекодержатель / Заставодержатель / Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором №  539/нд-11-05 від 09.11.2005 року, передав (відступив) Берлатому Віталію Юрійовичу  (Новий Кредитор / Іпотекодержатель / Заставодержатель) право вимоги за:

 

  • Іпотечним договором № 539/нд-11-05/І від 09.11.2005 року;
  • Договором поруки № 539/нд-11-05/Р від 09.11.2005 року.

 

 

Реквізити нового Кредитора /Іпотекодержателя / Заставодержателя:

 

№ рахунку (банківської картки) отримувача

29244825509100

Отримувач:

Берлатий Віталій Юрійович

Код отримувача:

2906105598

Банк отримувача:

ПАТ КБ Приватбанк

Код банку отримувача:

305299