ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 20.08.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

20 серпня 2019

739619

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

            ПРАВ ВИМОГИ  ТА МАЙНОВИХ ПРАВ ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 20.08.2019 р. між Банком та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАКТОР ГЛОБАЛ АЛЬЯНС, укладено договір купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав  за Кредитними Договорами:

 

 • № 16/К-07 від 10.08.2007 року;
 • № 4/14-ЮР від  27.06.2008 року ;
 • № 8/14-Ф 24.04 від 24.04.2008 року;
 • № ВКЛ-2009993/1 від 19.06.2013 року;
 • № ВКЛ-2010395/1 від 24.06.2014 року;
 • № К-2010395 від 26.04.2012 року;
 • № 128-004/ФК-08 від 25.03.2008 року;
 • № 13/14-Ф від 29.07.2008 року;
 • №НКЛ-2010632 від 27.06.2012 року;
 • №101/КВ-07 від 23.11.2007 року;
 • №76-2003 від 24.09.2003 року;
 • Дебеторська заборгованність (Договір №АТК-081/2012 від 15.10.2012 року);
 • Дебеторська заборгованність (Договір №11/2010395-13573 від 23.04.2012 року);
 • Дебеторська заборгованість (Договір № 01/2010395-14004 від 02.07.2012 року);

 

Починаючи з 20.08.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАКТОР ГЛОБАЛ АЛЬЯНС, адреса реєстрації: 01014, м.Київ, вулиця Драгомирова Михайла, будинок 20, офіс  338 , код ЄДРПОУ 23697280.

Крім цього, Банк, як Первісний Іпотекодержатель за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржників за Кредитними договорами:

 

 • № 16/К-07 від 10.08.2007 року;
 • № 4/14-ЮР від  27.06.2008 року;
 • № 8/14-Ф 24.04 від 24.04.2008 року;
 • № ВКЛ-2009993/1 від 19.06.2013 року;
 • № ВКЛ-2010395/1 від 24.06.2014 року;
 • № К-2010395 від 26.04.2012 року;
 • № 128-004/ФК-08 від 25.03.2008 року;
 • № 13/14-Ф від 29.07.2008 року;
 • №НКЛ-2010632 від 27.06.2012 року;
 • №101/КВ-07 від 23.11.2007 року;
 • №76-2003 від 24.09.2003 року.

,

передав (відступив) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАКТОР ГЛОБАЛ АЛЬЯНС (Новий Іпотекодержатель/Кредитор) право вимоги за:

 

- договір поруки № 16/Z пор-07-3 від 16.10.2007року;

- договір поруки № 16/Z пор-07-4 від 16.10.2007року;

- договір поруки №4/14-ЮР /П-3 від 27.06.2008 року;

- договір поруки №4/14-ЮР /П-4 від 27.06.2008 року;

- іпотечний договір №8/14-ІП від 24.04.2008року;

-договір застави №ВКЛ-2009993/1/S-2 від 20.06.2013року;

-договір застави №ВКЛ-2009993/1/S-6 від 20.06.2013року;

- договір застави №ВКЛ-2009993/1/S-8 від 20.06.2013року;

- договір поруки № П-ВКЛ-2009993/1 від 19.06.2013року;

- договір поруки № П-ВКЛ-2009993/1/S1 від 19.06.2013року;

- договір поруки № П-ВКЛ-2009993/1/S2 від 19.06.2013року;

- договір застави №ВКЛ-2010395/1-S3 від04.11.2014року;

- договір застави №ВКЛ-2010395/1-S2від 04.11.2014року;

- договір застави №К-2010395/ S10 від 16.12.2013року;

-договір застави №К-2010395/ S12 від 13.02.2014року;

-договір застави №К-2010395/ S3 від 06.08.2012року;

- договір застави корпоративних прав№К-2010395-S5 від  25.01.2013року;

-договір застави майнових прав  №К-2010395/S7 від 08.10.2013року;

- договір застави №К-2010395/S11 від 04.03.2014року;

- договір застави №К-2010395/S9 від 29.11.2013року.

- договір застави майнових прав№К-2010395/S13 від 16.04.2014року;

- іпотечний договір  № 128/ZФК-08 від 25.03.2008року;

-іпотечний договір  № 13/14-ІП від 29.07.2008року;

- договір застави №НКЛ-2010632 від 07.11.2012року;

- договір застави №НКЛ-2010632/S2 від 28.09.2012 року;

- договір застави №НКЛ-2010632/S-3 від 18.10.2012року;

-  договір застави №НКЛ-2010632/S-4 від 14.11.2012року;

- договір застави№НКЛ-2010632/S2 від 13.09.2012року;

- іпотечний  договір  № б/н від23.11.2007року;

- договір поруки 101/Zпор-07 від  23.11.2007року.

 

Реквізити нового Кредитора/Іпотекодержателя:

 

№ рахунку отримувача

п/рахунок 26506924488743.980 

Отримувач:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАКТОР ГЛОБАЛ АЛЬЯНС

Код отримувача:

14360570

Банк отримувача:

 АБ «УКРГАЗБАНК»

Код банку отримувача:

320478