ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 14.08.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

14 серпня 2019

739459

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 14.08.2019 р. між Банком та Трикуром Іваном Івановичем укладено договір купівлі-продажу  прав вимоги за Кредитними Договорами:

 

-   №  440/ФКВ-07 від 06.12.2007 року.

 

        Починаючи з 14.08.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Трикур Іван Іванович , Адреса реєстрації: 43024, місто Ужгород, вул. Університетська, буд. 10, реєстраційний номер облікової  картки платника податків  2984500579.

        Крім цього, Банк, як Первісний Іпотекодержатель / Заставодержатель / Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором №  440/ФКВ-07 від 06.12.2007 року, передав (відступив) Трикуру Івану Івановичу (Новий Кредитор / Іпотекодержатель / Заставодержатель) право вимоги за:

 

  • Іпотечним договором № 440/Zквіп-07-01  від 06.12.2007  року;
  • Договором поруки  №  440/Zфпор-07-01 від 06.12.2007 року.

 

 

Реквізити нового Кредитора / Іпотекодержателя / Заставодержателя:

 

№ рахунку (банківської картки) отримувача

29244825509100

Отримувач:

Трикур Іван Іванович

Код отримувача:

14360570

Банк отримувача:

ПАТ КБ «Приватбанк»

Код банку отримувача:

305299