ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 01.08.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

1 серпня 2019

739011

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 01.08.2019 р. між Банком та Маслянкою Іваном Івановичем укладено договір купівлі продажу  прав вимоги  за Кредитним Договором:

 

-   № 814-022/ФКВ-08 від 26.08.2008 року.

-  № 920-022/ФКВ-08 віл 16.09.2008 року

 

                Починаючи з 01.08.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Маслянка Іван Іванович,адреса реєстрації:  89427, Закарпатська  область, Ужгородський район, с.Минай, вул. Українська, буд. 75;

 реєстраційний номер облікової  картки платника податків  2571820992.

        Крім цього, Банк, як Первісний Іпотекодержатель /Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором :  № 814-022/ФКВ-08 від 26.08.2008 року,

 № 920-022/ФКВ-08 віл 16.09.2008 року, передав (відступив) Маслянці Івану Івановичу, (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Іпотечний договір  № 814-022/Zфквіп-08 від 26.08.2008 року  

 

Реквізити нового Кредитора/ Іпотекодержателя:

 

№ рахунку отримувача

к/р № 5351452701582568

т/р 29244825503000

Отримувач:

Маслянка Іван Іванович

Код отримувача:

2571820992

Банк отримувача:

АТ "АКЦЕНТ БАНК "

Код банку отримувача:

МФО 307770