ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 31.07.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

31 липня 2019

738979

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 31.07.2019 р. між Банком та Фізичною особою Пейков Вячеславом Петровичем укладено договір купівлі продажу прав вимоги № 1612/К за Кредитним Договором:

 

  -  1801/0808/71-139 від 27.08.2008 року.

 

             Починаючи з 31.07.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Пейков Вячеслав Петрович,адреса реєстрації: 40035, Сумська  область, м. Суми, вул. Харківська, буд. 3/1, кв. 73, реєстраційний номер облікової  картки платника податків:  2520703574.

       

                Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 1801/0808/71-139 від 27.08.2008 року, передав (відступив) Фізичній особі Пейкову Вячеславу Петровичу (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

-  Іпотечним договором № 1801/0808/71-139-Z-1 від 27.08.2007 року, реєстр.№ 3514.

 

 

Реквізити нового Кредитора/ Іпотекодержателя:

 

№ картки отримувача

5168 7422 0370 4063

Отримувач:

Пейков Вячеслав Петрович

Код отримувача:

14360570

Банк отримувача:

 ПАТ КБ Приватбанк

Код банку отримувача:

305299