ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 30.07.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

31 липня 2019

738959

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 30.07.2019 р. між Банком та Фізичною особою Сушицькою Інною Миколаївною укладено договір купівлі продажу прав вимоги за Кредитним Договором:

 

-  № 014/0907/71-627 від 13.09.2007 року.

 

          Починаючи з 30.07.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Сушицька Інна Миколаївна,Адреса реєстрації: м. Суми, вул. Леоніда Бикова, буд. 2, кв. 8;  реєстраційний номер облікової  картки платника податків:  2637318761.

        Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 014/0907/71-627 від 13.09.2007 року, передав (відступив) Фізичній особі Сушицькій Інні Миколаївній (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

-  Іпотечним договором  № 014/0907/71-627-Z-1 від 13.09.2007 року;

-  Договором поруки № 014/0907/71-627-Р-1 від 13.09.2007 року;

- Договором поруки № 014/0907/71-627-Р-2 від 13.09.2007 року;

- Договором поруки № 014/0907/71-627-Р-3 від 13.09.2007 року.

 

 

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

29244825509100

Отримувач:

Сушицька Інна Миколаївна

Код отримувача:

2637318761

Банк отримувача:

 АТ  КБ «Приватбанк»

Код банку отримувача:

305299