ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 26.07.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

26 липня 2019

738867

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 26.07.2019 р. між Банком та  Фізичною особою Князєвою Ольгою Іллівною укладено договір купівлі продажу  прав вимоги  за Кредитним Договором:

 

-  № 748/ФКВ-07 від 16.07.2007року.

 

        Починаючи з 26.07.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Князєва Ольга Іллівна,04108, місто Київ, вул.Н.Ужвій, буд.4а, кв.126, реєстраційний номер облікової  картки платника податків 2980217522.

                Крім цього, Банк, як Первісний Іпотекодержатель /Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 748/ФКВ-07 від 16.07.2007року , передав (відступив) Фізичній особі Князєвій Ользі Іллівні (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Договір іпотеки № 748/Zфквіп-07 від 16.07.2007року

 

Реквізити нового Кредитора/ Іпотекодержателя:

 

№ рахунку отримувача

5363 5423 0562 0719

Отримувач:

Князєва Ольга Іллівна

Код отримувача:

2980217522

Банк отримувача:

ПАТ КБ Приватбанк

Код банку отримувача:

305299