ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 26.07.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

26 липня 2019

738863

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 26.07.2019 р. між Банком та Фізичною особою Шелегедою Оленою Романівною укладено договір купівлі продажу прав вимоги за Кредитним Договором:

 

-  № 02/01/06-НВклн від 03.08.2006 року.

 

          Починаючи з 26.07.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Шелегеда Олена Романівна,Адреса реєстрації: 69097, Запорізька  область, місто Запоріжжя, вул. Будьонного, буд. 16, кв. 105, реєстраційний номер облікової  картки платника податків:  2571506568.

        Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 02/01/06-НВклн від 03.08.2006 року, передав (відступив) Фізичній особі Шелегеді Олені Романівній(Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

-  Іпотечним договором № 02/01/І01/06-НВклн від 03.08.2006 року;

-  Договором поруки № 02/01/П01/06-НВклн  від 03.08.2006 року;

 

 

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

29244825509100

Отримувач:

Шелегеда Олена Романівна

Код отримувача:

14360570

Банк отримувача:

 ПАТ КБ Приватбанк

Код банку отримувача:

305299