ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 05.07.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

8 липня 2019

738357

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 05.07.2019 р. між Банком та Фізичною особою Томінець Марією Миколаївною укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитним Договором:

 

-     № 445/ФКВ-07  від 10.12.2007 року.

 

    Починаючи з 05.07.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Томінець Марія Миколаївна,адреса реєстрації: 88005, м. Ужгород, вул. Джамбула, буд. 50, кв. 705. реєстраційний номер облікової  картки платника податків 3535005649.

                Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором - № 445/ФКВ-07 від 10.12.2007 року, передав (відступив) Фізичній особі Томінець Марії Миколаївній (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Іпотечним договором № 445/Zфквіn-07 від 10.12.2007 року;

-Договором поруки  № 445/Zфпор-07-01 від 10.12.2007 року;

 

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

п/р № 29244825509100

Отримувач:

Томінець Марія Миколаївна

Код отримувача:

3535005649

Банк отримувача:

ПАТ «ПриватБанк»

Код банку отримувача:

305299