ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 05.06.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

6 червня 2019

737727

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

   Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 05.06.2019 р. між Банком та  Фізичною особою Скрипник Мариною Андріївною, укладено договір купівлі продажу  прав вимоги  за Кредитним Договором:

 

-    №  0401/0408/71-028 від 15/04/2008 року.

 

                Починаючи з 05.06.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична Скрипник Марина Андріївна, адреса реєстрації: Донецька область, місто Горлівка, вул. Ржевська, буд.48, реєстраційний номер облікової  картки платника податків 3586402084.

   Крім цього, Банк, як Первісний Іпотекодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором №  0401/0408/71-028 від 15/04/2008 року, передав (відступив) Фізичній особі Скрипник Марині Андріївні (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Договором  іпотеки №  0401/0408/71-028-Z-1 від 15/04/2008 року.

 

Реквізити нового Кредитора/Іпотекодержателя:

 

№ рахунку отримувача

5168755441871387

Отримувач:

Скрипник Марина Андріївна

Код отримувача:

3586402084

Банк отримувача:

АТ  КБ «Приватбанк »

Код банку отримувача:

 305299