ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 30.05.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

31 травня 2019

737628

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 30.05.2019р. між Банком та Фізичною особою Шахом Максимом Олександровичем укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитним Договором:

 

-   № 155/ФКВ-07  від 11.07.2007 року.

 

           Починаючи з 30.05.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Шах Максим Олександрович,реєстраційний номер податкової картки платника податків: 3566508413, паспорт серії  МЮ №357181, виданий Рівненським МВ УДМС України в Рівненській області, 14.05.2014 року.

                Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 155/ФКВ-07 від 11.07.2007 року., передав (відступив) Фізичній особі Шаху Максиму Олександровичу (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Іпотечний договір № 155/Zфквіп-07 від 11.07.2007 року;

-Договором поруки № 155.1/Zфпор-07 від 11.07.2007 року

- Договором поруки № 155.2/Zфпор-07 від 11.07.2007 року.

 

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

п/р  4149499117420396

Отримувач:

Шах Максим Олександрович

Код отримувача:

3566508413

Банк отримувача:

АТ  КБ  «Приватбанк»

Код банку отримувача:

305299