ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 15.05.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

16 травня 2019

737209

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 15.05.2019 р. між Банком та Фізичною особою Безкоровайним Миколою Васильовичем  укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитним Договором:

 

-    № 1801/0808/71-129 від 08.08.2008 року.

 

     Починаючи з 15.05.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Безкоровайний Микола Васильович ,адреса реєстрації: 40007,  м. Суми, вул. Харківська, буд. 54/1, корпус 1, кв.43,  реєстраційний номер облікової  картки платника податків: 1988314671

                Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 1801/0808/71-129 від 08.08.2008 року., передав (відступив) Фізичній особі Безкоровайному Миколі Васильовичу (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Іпотечним договором № 1801/0808/71-129-Z-1 від 08.08.2008 року.;

 

 

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

п/р № 29244825509100

Отримувач:

Безкоровайний Микола Васильович 

Код отримувача:

1988314671

Банк отримувача:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Код банку отримувача:

305299