ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 12.04.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

12 квiтня 2019

736424

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 12.04.2019 р. між Банком та Фізичною особою Князєвою Іриною Ігорівною  укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитним Договором:

 

-    № 51-0061009/ФКВ-08 від 09.09.2008 року.

 

     Починаючи з 12.04.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Князєва Ірина Ігорівна,Місце реєстрації: 61183, м. Харків, вул. Родникова, буд. № 9, кв. 153, Реєстраційний номер облікової картки платника податків 3079013488.

      Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 51-0061009/ФКВ-08 від 09.09.2008 року.

., передав (відступив) Фізичній особі Князєвій Ірині Ігорівній (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Іпотечним договором № 51-0061009/Zфквіп-08 від 09.09.2008 року

 

 

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

№ 29244825509100

Отримувач:

Князєва Ірина Ігорівна

Код отримувача:

3079013488

Банк отримувача:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Код банку отримувача:

305299