ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 28.03.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

28 березня 2019

735802

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 28.03.2019 р. між Банком та  Фізичною особою Разінковою Марією Костянтинівною укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитним Договором:

 

-  № 08.3/29/07-НВ від 24.09.2007 року.

 

Починаючи з 28.03.2019 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Разінкова Марія Костянтинівна,реєстраційний номер податкової картки платника податків 1764503663, місце  реєстрації: Херсонська область, місто Херсон, вул.49  Гвард.дивізії,18, корп.6, кв.179.

                Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 08.3/29/07-НВ від 24.09.2007 року , передав (відступив) Фізичній особі Разінковій Марії Костянтинівні (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Договір іпотеки № 13/29/І01/07-НВ від 24.09.2007 року

- Договір поруки № № 08.3/29-П01/07-НВ від 24.09.2007 року

 

Реквізити нового Кредитора/ Іпотекодержателя:

 

№ рахунку отримувача

к/р 5168757392440238

Отримувач:

Разінкова Марія Костянтинівна

Код отримувача:

1764503663

Банк отримувача:

АТ КБ  «Приватбанк»

 

Код банку отримувача:

305299