ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 14.03.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

15 березня 2019

735553

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 14.03.2019 р. між Банком та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ПАРИТЕТ» укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Договором кредитної лінії:

 

-     № НКЛ-2005320  від 21.12.2011 року.

 

        Починаючи з 14.03.2019р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ПАРИТЕТ»,місцезнаходженням якого є: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 154, код за ЄДРПОУ 38358377.

                Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Договором кредитної лінії № НКЛ-2005320  від 21.12.2011 року передав (відступив) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ПАРИТЕТ» (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Іпотечним договором №б/н від 21.12.2011року;

- Договором поруки № П-2005320/1 від 21.12.2011 року;

- Договором поруки № П-2005320/2 від 21.12.2011 року;

 

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

п/р № 2650431318201,

Отримувач:

ТОВ  «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ПАРИТЕТ»

Код отримувача:

38358377

Банк отримувача:

ПАТ « БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

Код банку отримувача:

305749