ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 31.01.2019 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

31 сiчня 2019

734661

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що31.01.2019 р. між Банком та Фізичною особою ПейчевимВіталієм Семеновичем укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитними Договорами:

 

-   № 184/ФКВ-07 від 26.04.2007року.

 

 

        Починаючи з 31.01.2019 р.  Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Пейчев Віталій Семенович,реєстраційний номер податкової картки платника податків: 2281306896, паспорт серії  ЕО №597907, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, 29 вересня 1998 року.

                Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 184/ФКВ-07 від 26.04.2007 року., передав (відступив) Фізичній особі Пейчеву Віталію Семеновичу (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Іпотечним договором №б/н  від 26.04.2007 року;

- Договором поруки № 184ПОР/2007 від 26.04.2007 року;

- Договором поруки № 184ПОР/2007від 26.04.2007 року;

 

 

 

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

№ 29244825509100

Отримувач:

Пейчев Віталій Семенович

Код отримувача:

2281306896

Банк отримувача:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Код банку отримувача:

305299