ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗРАХУНКИ ЗА АКТИВИ (МАЙНО) АТ «Дельта Банк», ДАТА ТОРГІВ 10.10.2018р., організатор dgf.prozorro.sale

6 листопада 2018

732778

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про розрахунки за активи (майно)

 

1. Банк: АТ «Дельта Банк»

2. Дата проведення відкритих торгів (аукціону): 10.10.2018р.

3. Організатор відкритих торгів (аукціону): dgf.prozorro.sale

 

 

Покупцем завершено проведення розрахунків за придбання наступних активів:

 

№ лота

Назва лоту

Початкова ціна реалізації на даних відкритих торгах (аукціоні) ,грн

Ціна реалізації,грн

F106GL32067

Право вимоги,що належить АТ "Дельта

Банк", за кредитним договором №НКЛ -2022958 від 02.10.2013 року, укладеним з юридичною особою. Забезпечення: 1. Майнові права на отримання у власність грошових коштів згідно договору

укладеного між юридичною особою та Заставодавцем. Заставодавцем є Позичальник. 2. Майнові права на отримання у власність грошових коштів згідно Договору комісії укладеного між

юридичними особами. Заставодавцем є Позичальник. *Продаж відбувається за згодою заставодержателя. ;Право вимоги, що належить АТ "АРТЕМ БАНК", за кредитним договором №969/978-ЮО від 12.09.2014, укладеним з юридичною особою. Забезпечення: майнові права на депозит, майнові права на отримання виручки. Право вимоги, що належить АТ "Артем-Банк", за

кредитним договором №32/КЛ-0514 від 14.05.2014, укладеним з юридичною особою. Забезпечення: майнові права на депозит, майнові права на отримання виручки.

249 280 488,06 ГРН

49 856 097,61 ГРН

 

 

 

 

 

 

Уповноважена особа Фонду гарантування

Вкладів фізичних осіб на ліквідацію

АТ «Дельта Банк»                                                                                                                                             Кадиров В.В.