ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ ПРАВ ВИМОГИ АТ «ДЕЛЬТА БАНК» 15.11.2018 Р. НА ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

23 жовтня 2018

732408

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ ПРАВ ВИМОГИ АТ «ДЕЛЬТА БАНК» 15.11.2018 Р. НА ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

 

№ лоту

Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення

Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Публічний паспорт активу (посилання)

F11GL35512

Майнові права за кредитним договором №ВКЛ-2010395/1 від 24.06.2014 року, укладеним з юридичною особою. Забезпечення: 1.Обладнання - (ліфти - 3 шт.,ескалатори - 4 шт., кондиціонери - 38 шт.). Майно знаходиться за адресою, АР Крим , м. Сімферополь, вул. Євпаторійське шосе. Майно належить позичальнику.2. Обладнання (ескалатори, ліфти, підйомники та кондиціонери). Майно знаходиться за адресою , АР Крим , м. Сімферополь, вул. Євпаторійське шосе. Майно належить позичальнику.Майнові права за кредитним договором №К-2010395 від 26.04.2012 року, укладеним з юридичною особою. Забезпечення:1. Майнові права (право вимоги) на отримання грошових коштів за: 1) Договором оренди №АТК-066/2012 від 29.05.2012 року ;2) Договором оренди нерухомого майна №АТК-001/2013/2 від 09.12.2013 року. Заставодавцем є Позичальник.2. Майнові права (право вимоги) на отримання грошових коштів за: 1) Договором оренди №АТК-110/2013/2 від 02.12.2013 року ; 2)Договором оренди №АТК-111/2013/2 від 02.12.2013 року; 3)Договором оренди №АТК-049/2013/2 від 27.11.2013 року; 4)Договором оренди №АТК-024/2013/2 від 05.07.2013 року; 5) Договором оренди №АТК-040/2013/2 від 05.12.2013 року; 6) Договором оренди №АТК-054/2013/2 від 05.12.2013 року; 7)Договором оренди №АТК-092/2013/2 від 30.10.2013 року ; 8) Договору оренди №АТК-058/2013/2 від 15.10.13 року. Заставодавцем є Позичальник.3. Майнові права (право вимоги) на отримання грошових коштів за: 1)Договором оренди №АТК-018/2012 від 28.04.2012 року; 2)Договором оренди нерухомого майна від 12.04.2012 року;3)Договором оренди від 27.04.2012. Заставодавцем є Позичальник.4. Корпоративні права юридичної особи, а саме частка, що становить 100,00% від статутного капіталу. Заставодавцем є Позичальник.5. Майнові права (право вимоги) на отримання грошових коштів за: 1) Договором оренди №АТК-021/2013/2 від 12.09.2013 року ; 2) Договором оренди №АТК-020/2013/2 від 12.09.2013 року;3) Договором оренди №АТК-035/2013/2 від 12.07.2013 року. Заставодавцем є Позичальник.6. Обладнання (ліфти - 3 шт., ескалатори - 4 шт., кондиціонери - 38 шт.). Заставодавцем є Позичальник.7. Обладнання (ескалатори - 4 шт, ліфти- 1 шт, підйомники-4 шт та кондиціонери-13 шт.). Заставодавцем є Позичальник.8. Майнові права на отримання грошових сум у повному обсязі , включаючи право на отримання суми депозитного вкладу (Договір №001-09508-050514 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий для своїх" у гривнях . Заставодавцем є фізична особа.*Актив обтяжено на користь третьої особи.Заборгованість за послуги оренди частини приміщення.Дебіторська заборгованість за розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку.дебіторська заборгованість за розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку

15.11.2018 - 955 541 692,09

191 108 338,41

188944

 

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 2818 від 18.10.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцієюhttp://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: cn-zaiavka_nda@fg.gov.ua;

2) АТ «Дельта Банк» Тел. (044) 500-00-18, м. Київ, б-р..Дружби Народів, 38; електронна пошта: info@deltabank.com.ua [ mailto:info@deltabank.com.ua ] . Тел. (044) 500-00-18,

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

8-044-500-00-18

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

15.11.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. 
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


 

Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 15.11.2018 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

15.11.2018 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.