ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 04.10.2018 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

4 жовтня 2018

731966

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 04.10.2018 р. між Банком та Фізичною особою Гудзоватою Наталією Сергіївною укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитним Договором:

 

-   № 187-023/ФКВ-08 від 06.05.2008 року.

 

Починаючи з 04.10.2018 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Гудзовата Наталія Сергіївна,реєстраційний номер податкової картки платника податків: 3468400706, паспорт серії  МР  № 335350, виданий   РВ УМВС України  в  Херсонській обл., 17 грудня 2010 року.

                Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 187-023/ФКВ-08 від 06.05.2008 року., передав (відступив) Фізичній особі Гудзоватій Наталії Сергіївній (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Іпотечний договір № 187-023/Zфквіn-08 від 06.05.2008 року;

 

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

п/р 4149 4378 6129 3320

Отримувач:

Гудзовата Наталія Сергіївна

Код отримувача:

3468400706

Банк отримувача:

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,

Код банку отримувача:

305299