ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 02.10.2018 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

3 жовтня 2018

731855

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 02.10.2018 р. між Банком та Фізичною особою Присухою Галиною Юріївною укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитним Договором:

 

-     №  1503/0708/47-032 від 23/07/2008 року.

 

      Починаючи з 02.10.2018 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Присуха Галина Юріївна,реєстраційний номер податкової картки платника податків: 2799318842,паспорт серії  КМ  № 922709, виданим  Київським   РВ у м. Одесі ГУДМС України в  Одеській обл.,  21 жовтня 2014 року   

     Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором №  1503/0708/47-032 від 23/07/2008 року., передав (відступив) Фізичній особі Присухій Галині Юріївній (Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Іпотечним договором № 1503/0708/47-032 – Z -1 від 23/07/2008 року;

-Договором поруки № 1503/0708/47-032 – Р -1 від 23/07/2008 року;

 

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

п/р № 29244825509100

Отримувач:

Присуха Галина Юріївна

Код отримувача:

2799318842

Банк отримувача:

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”,

Код банку отримувача:

305299