ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 18.09.2018 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

18 вересня 2018

731336

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО  КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ МАЙНОВИХ ПРАВ ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

                Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 18.09.2018 р. між Банком та Назаренко Наталею Алімівною, укладено договір про  купівлю-продаж майнових прав  за Кредитним Договором:

 

         - № 248-011/ФКВ-08 від 29.08.2008 р.  

                 Починаючи з 18.09.2018 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Назаренко Наталя Алімівна, адреса реєстрації: 69096, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Зелена, буд. 45, кв. 32,  паспорт серії  СВ №819980, виданий  Ленінським  РВ УМВС України в Запорізькій області, 20 березня  2003  року, реєстраційний номер податкової картки платника податків: 3150505089. Крім цього, Банк, як Первісний Кредитор / Іпотекодержатель / за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором:№ 1-227/ФКВIП-07 від 14.06.2007р., передав (відступив) Назаренко Наталі Алімівній, право вимоги за:

- Іпотечним договором № 248-011/Zфквіп-08 від 14.06.2007 р.;

-Договір поруки № 248-011/Zфпор-08 від 14.06.2007 р.

Реквізити нового Кредитора /Іпотекодержателя:

 

№ рахунку отримувача

5167985500022694;

Отримувач:

Назаренко Наталя Алімівна

Реєстраційний номер податкової картки платника податків:

3150505089

Банк отримувача:

ПАТ КБ  «ПриватБанк»,

Код банку отримувача:

305299