ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 11.09.2018 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

11 вересня 2018

731106

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 11.09.2018 р. між Банком та Фізичною особою Котом Андрієм Петровичемукладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитним Договором:

 

-   № 41/19/07-НВС від 08.06.2007року.

 

Починаючи з 11.09.2018 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа Кіт Андрій Петрович,реєстраційний номер податкової картки платника податків: 3314601158, паспорт серії  СЕ №388536, виданий Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області, 06.12.2006 року, адреса реєстрації:м. Київ, вул. Малиновського, буд. 27/23, кв. 480.

                Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 41/19/07-НВС від 08.06.2007року., передав (відступив) Фізичній особі Коту Андрію Петровичу(Новий Іпотекодержатель) право вимоги за:

 

- Договір іпотеки № 41/19/І19/07-НВС від 08.06.2007 року;

- Договір поруки № 41/19/П19.1/07-НВС від 08.06.2007року;

- Договір поруки № 41/19/П19.2/07-НВС від 08.06.2007року.

 

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

29244825509100

Отримувач:

Кіт Андрій Петрович

Код отримувача:

3314601158

Банк отримувача:

ПАТ КБ «Приватбанк»,

Код банку отримувача:

305299