ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 02.07.2018 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

3 липня 2018

729178

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО  КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ МАЙНОВИХ ПРАВ ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

                Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 02.07.2018 р. між Банком та Поперецьким  Олегом Володимировичем, укладено договір про  купівлю-продаж майнових прав  за Кредитним Договором:

 

         - № 11202618001(11202618000) від 23.08.2007р.  

                 Починаючи з 02.07.2018 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Поперецький  Олег Володимирович, адреса реєстрації: 43021, м. Луцьк, вул. Стрілецька, буд. 2 , паспорт серії  КР  № 896979 , виданий  Луцьким  МВ УДМС  України  в Волинській  області  11  грудня  2015 року,  реєстраційний номер податкової картки платника податків: 2703310954. Крім цього, Банк, як Первісний Кредитор / Іпотекодержатель / Поручитель/за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором:№ 11202618001(11202618000) від 23.08.2007р., передав (відступив) Поперецькому  Олегу Володимировичу право вимоги за:

- Іпотечним договором б/н від 23.08.2007р.;

- Договір поруки № 11202618000/1від 23.08.2007 р.

Реквізити нового Кредитора /Іпотекодержателя / Поручителя:

 

№ рахунку отримувача

 29244825509100; 5168757360347688

Отримувач:

Поперецький  Олег Володимирович

Реєстраційний номер податкової картки платника податків:

2703310954

Банк отримувача:

ПАТ КБ « Приватбанк»

Код банку отримувача:

305299