ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 07.05.2018 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

23 червня 2018

728966

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО  КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ МАЙНОВИХ ПРАВ ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

       Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 07.05.2018 р. між Банком та Фізичною особою Остаповим Романом Едуардовичем, укладено договір про  купівлю-продаж майнових прав  за Кредитним Договором:

 

           № 2632/0808/45-027 від  14/08/2008 року;

 

Починаючи з 07.05.2018 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Фізична особа  Остапов Роман Едуардович,реєстраційний номер податкової картки платника податків: 2751710416,адреса реєстрації:м.Київ,

пр-т.Перемоги,буд.131,кв.4

                Крім цього, Банк, як Первісний Іпотекодержатель/Кредитор  за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором -  № 2632/0808/45-027 від  14/08/2008 року передав (відступив) Фізичній особі Остапову Роману Едуардовичу, (Новий Іпотекодержатель/Кредитор) право вимоги за:

           -  Іпотечним договором  № 2632/0808/45-027-Z-1 від  14/08/2008 року;

           -  Договором поруки № 2632/0808/45-027-P-1 від 14/08/2008 року

 

 

 

Реквізити нового Кредитора/Іпотекодержателя:

 

№ рахунку отримувача

  29244825509100

Отримувач:

 Остапов Роман Едуардович

Код отримувача:

2751710416

Банк отримувача:

ПАТ КБ «ПриватБанк»

Код банку отримувача:

305299