ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ З 18.05.2018 ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

22 червня 2018

728878

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ (КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ)

            ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 18.05.2018 р. між Банком та Редько Олександром Вікторовичем укладено договір купівлі продажу майнових  прав за Кредитним Договором:

 

-   № 136-017/ФК-08 від 05.02.2008 року.

 

Починаючи з 18.05.2018 р. Новим кредитором за даною кредитною угодою є Редько Олександр Вікторович,місце  реєстрації: 43024, м. Луцьк, пр-т Відродження, буд. 49, кв. 140; реєстраційний номер обліковою картки платника податків 3150203916.

                Крім цього, Банк, як Первісний Заставодержатель/Кредитор за договором забезпечення, укладеного в забезпечення виконання зобов’язань боржника за Кредитним Договором № 136-017/ФК-08 від 05.02.2008 року  передав (відступив) Редько Олександру Вікторовичу (Новий ІпотекодержательКредитор) право вимоги за:

 

- Іпотечний Договір  № 136-017/Zфкіп-08 від 05.02.2008 року;

- Договір поруки  № 136-017/Zпор-08-1 від 05.02.2008 року.

- Договір поруки  № 136-017/Zпор-08-2 від 05.02.2008 року.

- Договір поруки   № 136-017/Zпор-08-3від  05.02.2008 року.

 

Реквізити нового Кредитора/Заставодержателя:

 

№ рахунку отримувача

5168 7555 2703 1211

Отримувач:

Редько Олександр Вікторович

Код отримувача:

3150203916

Банк отримувача:

ПАТ КБ «Приватбанк»

Код банку отримувача:

305299