Оголошення про проведення конкурсу з обмеженим доступом щодо визначення СОД, який відбудеться 28.12.2016 року.

23 грудня 2016

Конкурсна документація

                                                                                                      

1. Замовник:

1.1. Найменування: Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 34047020

1.3. Місцезнаходження: м.Київ,бульв. Дружби Народів, 38

1.4. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Смелянець Олена Кузьмівна-заступник головного бухгалтера-начальник управління методології бухгалтерського обліку та подальшого контролю департаменту бухгалтерського обліку, звітності та касових операцій, тел.(044) 590-03-85, вн.71-136

 

2. Інформація про предмет процедури

2.1.Найменування предмету конкурсу:проведення незалежної оцінки ринкової вартостічастини активів (об’єктів нерухомого майна) АТ «Дельта Банк», а саме:

  - 1 об’єкт(оцінка з рецензією) – для визначення початкової ціни реалізації вартості майна, що перебуває в заставі (іпотеці) АТ «Дельта Банк»  для продажу на прилюдних торгах в межах процедури виконавчого провадження відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження» та Закону України «Про іпотеку» для надання в судове провадження;

- 1 об’єкт (оцінка)  - для визначення ринкової вартості майна, право власності на яке  зареєстровано за АТ «Дельта Банк» на підставі договорів забезпечення виконання кредитних зобов'язань.

- 1 об’єкт(оцінка з рецензією) – для визначення ринкової вартості майна,  що перебуває в заставі (іпотеці) АТ «Дельта Банк» з метою звернення до суду з позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Детальна інформація щодо об’єктів оцінки зазначена в Додатку 1 до конкурсної документації.

 

2.2.Опис предмета чи його частин, в  тому числі їх необхідні технічні, якісні та інші показники, визначено у Додаток 1 до конкурсної документації;

 

Метою проведення незалежної оцінки частини активів є проведення незалежної оцінки ринкової вартостічастини активів (об’єктів нерухомого майна) АТ «Дельта Банк»;

 

Вид вартості – ринкова вартість.

Оцінка майна повинна бути здійсненна у відповідності до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», інших нормативно-правових актів з оцінки.

 

Результатом оцінки є Звіт з незалежної оцінки за кожним обєктом, який надається:

-  по об’єктах зазначених:

в таблицях № 1,3 Додатку 1 до конкурсної документації (з рецензією)  у 4-х примірниках, та файл в електронному вигляді (з розрахунком);

 в таблиці № 2, Додатку 1 до конкурсної документації у 3-х примірниках на паперовому носії, та файл в електронному вигляді (з розрахунком);

Більш детальна інформація про майно, що підлягає оцінці та технічні вимоги щодо проведення оцінки наведено у Додатку 1

 

3.Основні умови договору:

3.1. Виконавець зобов’язується надати АТ «Дельта Банк» (далі – Банк) послуги з проведення незалежної оцінки ринкової вартості частини активів (об’єктів майна) АТ «Дельта Банк» (далі – Послуги), а  Банк зобов’язується прийняти та оплатити вартість Послуг.

3.2.  Ціна Послуг є фіксованою та визначена в Специфікації.

3.3. Умови 100% оплата по факту після підписання акту приймання-передачі послуг.

3.4.Строк надання послуг3 робочі дні(зазначити кількість) з дня підписання Договору.

3.5. Результатом надання послуг є Звіт з незалежної оцінкиз Рецензією по об’єктах, зазначених в таблицях 1, 3 та Звіт з незалежної оцінки по об’єкту, зазначеному в таблиці 2 Додатку 1 до конкурсної документації. 

3.6. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками та скріпленими печатками сторін та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

 

4. Подання пропозицій.

4.1. Місце подання: м. Київ, бульв. Дружби Народів, 38, каб. 343Маурер С.О., каб.203 Смелянець О.К. 

4.2. Спосіб подання: особисто в руки або поштоюз позначкою «особисто в руки».

4.3. Кінцевий термін подання: до 13-00, «28» грудня 2016 року.

 

5. Розкриття пропозицій.

5.1. Місце: м. Київ, бульв. Дружби Народів, 38, каб. 343

5.2. Дата:  «28» грудня 2016 року.

5.3. Час: 14.30

 

6. Додаткова інформація:

6.1.Пропозиція учасника процедури визначення СОД подається у письмовій формі, українською мовою, на фірмовому бланку учасника за підписом уповноваженої посадової особи, у запечатаному конверті.

На конверті повинно бути обовязково зазначено:

-       маркування: «ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ»;

-       маркування: «Не відкривати до «28» грудня 2016 року» 13-00».

-   особисто в руки Маурер С.О. (Смелянець О.К.);

-    повне найменування і місцезнаходження замовника;

-    назва предмета процедури;

-    повне найменування учасника процедури, його адреса, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

 

6.2. Пропозиція учасника повинна містити:

- цінову пропозицію за формою, наведеною у Додатку 3;

- документи, перелік яких наведено у Додатку 4.

Пропозиція учасника повинна відповідати усім вимогам, зазначеним у конкурсній документації.

Пропозиція учасника, що не відповідає вимогам може бути відхилена та не допущена до оцінки пропозицій.

 

6.3.Оцінка пропозицій учасників буде здійснюватися за єдиним критерієм – найменша ціна.

 

6.4.Для цієї закупівлі конфліктом інтересів визнаються обставини, коли СОД, що буде залучений до виконання послуг має:

1)  наявність невиконаних зобов'язань перед Банком та/або Банку перед суб'єктом оціночної діяльності;

2)  наявність інших інтересів, які можуть зашкодити неупередженому виконанню суб'єктом оціночної діяльності своїх функцій щодо Банку.

 

6.5. Для підтвердження кваліфікаційних критеріїв:

-    учасник (СОД) повинен мати у складі не менше ніж 1 (одного) оцінювача, який має:

•   кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, включені до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;

•   досвід роботи в складі СОД не менше 6 місяців на дату подання кваліфікаційної пропозиції.

 

Уповноважена особа Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб

на ліквідацію АТ «Дельта Банк»                                                                  В.В. Кадиров

Додаток 1 до конкурсної документації

 

Таблиця 1 «Оцінка з рецензієюнежилих приміщень, що перебувають в іпотеці АТ «Дельта Банк», для продажу в межах виконавчого провадження»

ПІБ Іпотекодаця/Власника майна відмінного від іпотекодавця

ІПН Іпотекодавця/Власника майна відмінного від іпот-я

Іпотечний договір/Будь-який інший договір, що посвідчує наявність майна

Іпотечне майно/майно, що перебуває у власності Боржника

Підстава реєстрації майна нотаріусом

1

ПП«ГРК «Апельсин»

32034203

Іпотечний договір № 49.12/38/І372/07-КЛТ від 23.08.2007року та Іпотечний договір № 49.12/01/І6/09 від 18.02.2009 року

Комплекс будівель готелю «Жовтневий» (готель і ресторан) з надбудованою мансардою, позначений на технічному плані літерами «А-5»; «А-2», загальною площею 6 784,5 (шість тисяч сімсот вісімдесят чотири цілих п’ять десятих) кв.м.;

Гараж та котельні, позначені на технічному плані літерою «Б-1», загальною площею 457,1 (чотириста п’ятдесят сім цілих одна десята) кв.м.;

Східці спуску на вул. Гагаріна, позначених на технічному плані № 1.

На підставі іпотечних договорів

Таблиця 2 Оцінка«Нежитловеприміщення» для визначення ринкової вартості

№ п/п

ПІБ Іпотекодаця

ІПН Іпотекодавця

Іпотечний договір

Іпотечне майно

Підстава реєстрації майна нотаріусом

1

Усенко Сергій Юрійович

2191700196

28.07/20-ЗМК/1-08 від 20.03.2008 р.

нежитлові приміщення (торговельно-виробничого корпусу (комплексу) Г,Г1,Г2,Г3)), площею 2072,8 кв.м., Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Маланюка Євгена, будинок 21

Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, якщо прилюдні торги не відбулися від 22.11.2016 № 1-822.

Таблиця 3 «Оцінка з рецензієюнежилих приміщень, що перебувають в іпотеці АТ «Дельта Банк», длязвернення до суду 

№ п/п

ПІБ Іпотекодаця

ІПН Іпотекодавця

Іпотечний договір

Іпотечне майно

Підстава реєстрації майна нотаріусом

1

 Приватне акціонерне товариство «Джерела Міжгір'я»

32672559

№ 08/15-16/І08/07-КЛТ від 15.03.2007 року

об’єкт незавершеного будівництва – санаторно-оздоровчий комплекс на 500 місць, який складається з: А – спальний корпус з галереєю; Б – лікувальний корпус; В – їдальня; Г – адміністративно-побутовий корпус; Д – котельня, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Міжгірський район, с. Сойми, вул. без назви, буд. б/н

Іпотечний договір № 08/15-16/І08/07-КЛТ від 15.03.2007 року, посвідчений нотаріусом Міжгірської державної нотаріальної контори Шкелебей Л.В. за № 387 в реєстрі нотаріальних дій, що укладався у якості забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору № 08/15/06-КЛТ від 06.05.2006 року та кредитному договору № 08/16/06-КЛТ від 06.05.2006 року

 

 

 

 

Додаток 2 до конкурсної  документації

 

 

 

Технічне завдання

при проведенні незалежної оцінки майна

 

Технічне завдання

  

1. Огляд активу та фотофіксація (за потреби);

 

2. У випадку надання будь-яких калькуляцій щодо необхідного відновлювального ремонту – перевіряти коректність, обсяг та реальну необхідність вказаних ремонтних робіт та обставини надання документа суб’єктом господарювання, що видав калькуляцію, з описом результатів у звіті.

 

Загальні вимоги

 

1.        В звіті зазначати вартість об‘єкту оцінки без податку на додану вартість. 

 

2.        Надання судження щодо ліквідності майна, прогнозних термінів нормальної та прискореної реалізації (за окремим запитом).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до конкурсної  документації

 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ*

 

 

Ми, _______________________________, надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на проведення незалежної оцінки майна АТ «Дельта Банк».

На виконання зазначеного вище, ми маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги, зазначені в конкурсній документації за наступними цінами:

 

 

 

Таблиця 1 «Оцінка з рецензією нежилих приміщень, що перебувають в іпотеці АТ «Дельта Банк», для продажу в межах виконавчого провадження»

 

ПІБ Іпотекодаця/Власника майна відмінного від іпотекодавця

ІПН Іпотекодавця/Власника майна відмінного від іпот-я

Іпотечний договір/Будь-який інший договір, що посвідчує наявність майна

Іпотечне майно/майно, що перебуває у власності Боржника

Підстава реєстрації майна нотаріусом

Вартість послуги, в грн. з ПДВ

1

ПП«ГРК «Апельсин»

32034203

Іпотечний договір № 49.12/38/І372/07-КЛТ від 23.08.2007року та Іпотечний договір № 49.12/01/І6/09 від 18.02.2009 року

Комплекс будівель готелю «Жовтневий» (готель і ресторан) з надбудованою мансардою, позначений на технічному плані літерами «А-5»; «А-2», загальною площею 6 784,5 (шість тисяч сімсот вісімдесят чотири цілих п’ять десятих) кв.м.;

Гараж та котельні, позначені на технічному плані літерою «Б-1», загальною площею 457,1 (чотириста п’ятдесят сім цілих одна десята) кв.м.;

Східці спуску на вул. Гагаріна, позначених на технічному плані № 1.

На підставі іпотечних договорів

 

 

Таблиця 2 Оцінка«Нежитловеприміщення» для визначення ринкової вартості

 

№ п/п

ПІБ Іпотекодаця

ІПН Іпотекодавця

Іпотечний договір

Іпотечне майно

Підстава реєстрації майна нотаріусом

Вартість послуги, в грн. з ПДВ

1

Усенко Сергій Юрійович

2191700196

28.07/20-ЗМК/1-08 від 20.03.2008 р.

нежитлові приміщення (торговельно-виробничого корпусу (комплексу) Г,Г1,Г2,Г3)), площею 2072,8 кв.м., Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Маланюка Євгена, будинок 21

Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, якщо прилюдні торги не відбулися від 22.11.2016 № 1-822.

 

 

 

Таблиця 3 «Оцінка з рецензієюнежилих приміщень, що перебувають в іпотеці АТ «Дельта Банк», длязвернення до суду 

 

№ п/п

ПІБ Іпотекодаця

ІПН Іпотекодавця

Іпотечний договір

Іпотечне майно

Підстава реєстрації майна нотаріусом

Вартість послуги, в грн. з ПДВ

1

 Приватне акціонерне товариство «Джерела Міжгір'я»

32672559

№ 08/15-16/І08/07-КЛТ від 15.03.2007 року

об’єкт незавершеного будівництва – санаторно-оздоровчий комплекс на 500 місць, який складається з: А – спальний корпус з галереєю; Б – лікувальний корпус; В – їдальня; Г – адміністративно-побутовий корпус; Д – котельня, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Міжгірський район, с. Сойми, вул. без назви, буд. б/н

Іпотечний договір № 08/15-16/І08/07-КЛТ від 15.03.2007 року, посвідчений нотаріусом Міжгірської державної нотаріальної контори Шкелебей Л.В. за № 387 в реєстрі нотаріальних дій, що укладався у якості забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору № 08/15/06-КЛТ від 06.05.2006 року та кредитному договору № 08/16/06-КЛТ від 06.05.2006 року

 

 

_________________ Найменування СОД, що буде здійснювати рецензування Звітів (по об’єктах Таблиць 1,3 ).  (СОД повинен бути в Переліку осіб, відібраних Фондом)

Строк виконання послуг з оцінки 3  робочідніз дня підписання Договору.

Умови розрахунків: оплата по факту.

 

* До ціни пропозиції включено всі необхідні податки, збори та обовязкові платежі.

1. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором. Ми згодні з основними умовами договору зазначеними у конкурсній документації.

2.   Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 3 дні з дня визначення переможця.

   5. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну і безумовну згоду з усіма умовами проведення конкурсу, визначеними в конкурсній документації.

_____________________________________                                          _________________

(посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника)                                           (підпис)

                                                                                          М.П.

 

 

 

Додаток 4 до конкурсної  документації

 

         Документи, що подаються у складі конкурсної пропозиції учасника:

 

1.    Довідка в довільній формі, підписана керівником СОД та завірена печаткою СОД (за наявності) про зобов’язання провести незалежну оцінку активів АТ «Дельта Банк» згідно з технічним завданням.

 

2.    Довідку щодо складу учасника (СОД). (З підтвердженням кваліфікаційних критеріїв:

2.1. наявність не менше 1-го оцінювача (ФО) які (й) має (ють) кваліфікаційні свідоцтва оцінювача (ів), включені до Державного реєстру оцінювачів та СОД з досвідом роботи в складі СОД не менше 6 місяців на дату подання кваліфікаційної пропозиції).

2.2.Копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (ФО) діючого на дату подання конкурсної пропозиції;

a.    Копіюсвідоцтва про реєстрацію оцінювача (ФО) в Державному реєстрі оцінювачів;

 

3.    Довідку СОД в довільній формі яка підтверджує, що  оцінювачі, що входять до складу учасника (СОД) не можуть виконувати оцінку майна та майнових прав в складі іншого СОД для потреб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

 

4.    Довідка СОД в довільній формі із зазначенням досвіду СОД на ринку надання послуг, який має бути не менше 3 (трьох) років;

 

5.         Копію діючого сертифікату СОД (ЮО) на дату подання конкурсної пропозиції.

 

6.         Довідка в довільній формі, підписана керівником СОД,  про те, що СОД не має конфлікту інтересів з АТ «Дельта Банк», а саме відсутні наступні підстави:

·         Наявність невиконаних зобов’язань перед таким Банком та/або таким Банком перед СОД;

·         Наявність інших інтересів, які можуть зашкодити неупередженому виконанню СОД своїх функцій щодо цього банку.

 

 

 

b