Внесено зміни до певних тарифних пакетів АТ «Дельта Банк»

31 грудня 2014

Шановні клієнти!

Повідомляємо вас про внесення змін (рахунок 2625) в метод списання щомісячної плати (комісії) за надання інформації по рахунку в електронному вигляді за допомогою засобів електронного зв’язку. Зміни стосуються SМS-інформування про здійснені операції та/або стан рахунку.

Новий метод списання комісії діятиме з 30 січня 2015 р. та застосовуватиметься як до нових, так і до діючих договорів, оформлених в рамках карткових продуктів, тарифами яких передбачено надання послуги електронного SМS-інформування на мобільний телефон про здійснені операції та/або стан рахунку.

Розмір щомісячної плати (комісії) за SМS-інформування про здійснені операції та/або стан рахунку залишається на рівні діючої.

Особливості списання плати (комісії):

  • комісія списується щомісячно в повному обсязі з рахунку клієнта, в останній робочий день місяця. Якщо в цей день грошових коштів на рахунку недостатньо, списання здійснюється в будь-який інший день, станом на який коштів на рахунку буде достатньо для проведення операції;
  • комісія не списується в недозволений овердрафт;
  • комісія не списується за звітний місяць, якщо сервіс SМS-інформування був відключений протягом звітного місяця.


Підключити або відключити сервіс SМS-інформування ви можете через СДБО «myDELTA», обравши відповідну опцію «відключення/підключення послуги» (потребує підтвердження ваших намірів шляхом введення одноразового пароля, що надійде на ваш мобільний телефон) чи, подавши відповідну письмову заяву у відділені банку.

Банк має право припинити надання послуги SMS-інформування у разі відсутності протягом трьох місяців поспіль зарахувань на рахунок та видаткових операцій за рахунком, ініційованих клієнтом.

У разі виникнення будь-яких питань, ви можете звернутись до контакт-центру Дельта Банку за телефонами: (+38) 044 428 95 95, (тарифікація дзвінків згідно з тарифами оператора зв’язку).

З повагою,
АТ «Дельта Банк»


Довідкова інформація